– Det er med stort vemod vi nå dessverre må konstatere at utfordringene ble for store slik at konkurs var eneste utvei, sier styrets leder Toril Eidesvik i en pressemelding.

Munck Cranes ble startet i 1924 og har 110 ansatte. Vel 60 av dem jobber på Kokstad der man produserer storskala løfte- og håndteringsutstyr.

– En veldig trist beskjed å få, særlig for ansatte som mister jobben og leverandører som mister oppdrag, sier administrerende direktør Monica Mæland i Bergen Næringsråd.

Les hele hennes kommentar lenger nede i saken.

Til tingretten

Styret i Munch Cranes AS har innlevert begjæring om oppbud til Hordaland tingrett. Selskapets styre vurderer det slik at den økonomiske situasjonen ikke gir grunnlag for videre drift.

– Selskapets administrasjon og styre har det siste halvannet året arbeidet med fokus på å snu en negativ utvikling og forbedre selskapets drift og finansielle stilling. Som ledd i dette har det vært tilført betydelig ny egenkapital, forklarer Toril Eidesvik.

Bedriften hadde underskudd i 2019 og 2021, og negativ egenkapital i 2021, ifølge tall fra BizWeb. Minusresultatet i fjor var på nesten 37 millioner kroner.

– Dette er en beklagelig situasjon som rammer alle interessegrupper, og ikke minst ansatte, kunder og leverandører, legger styrelederen til.

Den videre håndteringen av selskapet vil nå bli overtatt av bobestyrer Egil Horstad.

– Dette er en bergensvirksomhet som har holdt på i 99 år. Og det er snakk om mange arbeidsplasser. Så dette er synd, sier Horstad til BA.

Nå blir spørsmålet om man klarer å få solgt hele eller deler av virksomheten.

– Vi må fokusere på å selge unna verdier så raskt som mulig. Det mest attraktive ville vært om vi kunne solgt en del av virksomheten og fått noen til å drive videre i en eller annen form, sier bostyreren.

Kreditorene er i hovedsak en bank og noen leverandører.

– Hva mener du er årsaken til konkursen?

– De har slitt med å tjene penger på nye kraner, og med likviditet og driftskostnader.

Slet med strømprisen

De høye strømprisener rammet kranfabrikken hardt i fjor.

I november 2022 skrev BA om selskapets omfattende sparegrep, som gjorde at den mekaniske bedriften klarte å kutte strømregningen med 34 prosent, sammenlignet med året før.

Kanskje de mest oppsiktsvekkende grepene var å fjerne elbilladere og flytte de kontoransatte tettere sammen.

20 prosent av kranprodusentens strømforbruk er knyttet til ventilasjon og varme på kontorene. De øvrige 80 prosentene benyttes i produksjonen.

Mange avdelingskontor

Selskapet er en ledende leverandør av kraner og løfteutstyr i Norge. Virksomheten omfatter produksjon, installasjon og service med utgangspunkt i selskapets hovedkontor på Kokstad i Bergen.

Selskapet har også avdelingskontor i Harstad, Kristiansand, Stavanger, Trondheim, Molde og Drammen, samt datterselskaper i Danmark og Sverige.

Monica Mæland er tidligere næringsminister og jobber nå som øverste leder i Bergen Næringsråd. Hun har tidligere advart mot følgene av høye strømpriser, og et generelt tøffere marked for det lokale næringslivet.

– En rekker bedrifter opplever nå at økte priser, renter, strømutgifter og stansede oppdrag gjør situasjonen veldig vanskelig. Jeg registrer at særlige økte strømutgifter har forverret situasjonen for Munck Cranes. Vi har gjentatte ganger sagt tydelig ifra til regjeringen at strømavtalene ikke svarer på utfordringen, og at ellers levedyktige bedrifter kan måtte legge ned fordi regjeringen ikke svarer på utfordringen, sier Mæland til BA.