– Det er fremdeles uvanlig mye snø på veien, og det har også gått flere ras. Selv om det smelter godt nå, står svært mye igjen før syklistene kan komme seg over høyfjellet mellom Finse og Hallingskeid, sier prosjektleder Jon Hermann Rivenes i Bane Nor.

Ivrige syklister rådes til å sykle mellom Myrdal og Flåm. Lengst øst er Rallarvegen snøfri det første stykket fra Haugastøl til Tungevatnet. Videre mot Finse er det planlagt brøyting slik at veien kan benyttes fra omtrent 15. juli.

– På vestsiden har vi godt håp om at strekninga Hallingskeid–Myrdal er noenlunde fri for snø første helgen i juli. De delene som ikke lenger er snødekte, ser ut til å ha klart seg bra gjennom vinteren. Vi er optimistiske med tanke på tilstanden på veien, fortsetter Rivenes.

Rallarvegen strekker seg helt fra Haugastøl i Hol kommune i Buskerud via Finse til Flåm. Veien har 20.000 besøkende hvert år.