Koronapandemien har vært en stor utfordring for alle bergensere. Men det har ført med seg en gledelig utvikling:

Antall komfyrbranner har gått kraftig ned, viser fersk statistikk fra Bergen brannvesen.

– Det har vært mange flere folk hjemme og passet på. At vi har hatt færre utrykninger av denne typen er et lite lyspunkt oppi det hele, sier brannsjef Leif Linde til BA.

Trenden er den samme også i Oslo og andre storbyer.

Sovner fra pizzaen

Hittil i år er det registrert 98 komfyrbranner i Bergen, mot 129 i hele 2019 (se faktaboks). Vi må legge til at fjoråret var et toppår.

Flere har hjemmekontor, færre går på byen og blir beruset.

Nærmere halvparten av alle boligbranner i Bergen oppstår på komfyren. Og det er særlig unge mennesker som tabber seg ut – gjerne når de skal steke pizza etter en sen kveld på byen. De setter maten i ovnen og glemmer den, eller sovner.

Ta deg heller en pølse eller kebab på veien hjem, er rådet fra brannvesenet.

Brannfarlig julepynt

Brannsjef Leif Linde legger til at andre typer boligbranner ikke har gått ned i år til tross for koronakrisen. I julen er det en ekstra utfordring med julepynt og julelys som plutselig kan ta fyr.

Selv om det bare er vel én uke igjen av 2020, er byens 290 brannfolk i særlig beredskap jul og nyttår.

– Nå er vi sammen med politiet i gang med å planlegge nyttårsaften. Vi går ut med særlige anmodninger rundt bruk av fyrverkeri og sikkerhetsrutiner. Bruk vernebriller! Vi har heldigvis sett at forbudet mot pinneraketter har redusert skadene betydelig i forhold til antall branner, men de forårsaker fortsatt mange personskader.

– Brannvesenet setter pris på at kommunen og næringslivet går sammen om fellesfyrverkeri som er mye tryggere og enda flottere, sier Leif Linde.

Tall fra forsikringsselskapet Gjensidige etter tredje kvartal 2020 viste at de hadde utbetalt 278 millioner kroner i brannerstatninger så langt, som er 20 prosent mindre enn i fjor.

Hovedårsaken er færre lynnedslag og færre totalskadde boliger.

Trygg bruk av fyrverkeri

10 gode fyrverkeri-råd

  1. Forbered fyrverkeritenningen mens det fortsatt er lyst.
  2. Les bruksanvisningen nøye.
  3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet.
  4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte.
  5. Bruk tennstav, sigarettglo eller lignende.
  6. Sitt på huk, tenn lunten og gå unna.
  7. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri.
  8. Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk.
  9. Hold god avstand og bruk vernebriller.
  10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.

Kilde: Bergen brannvesen