Nå blir også den siste veggen på brannstasjonen klar

Renoveringen av Gamle Bergen Hovedbrannstasjon er snart fullført. Nå er arbeidet med den gjenstående røde veggen i gang.