Med museumsbygningen ferdig i 1865 kom det i årene som fulgte, mengder med ukjente skapninger.

Hadde hengt i 116 år

Museet ble fylt med både hjemlige og mer eksotiske dyr. Enkelte så merkelige at ikke bare kjuaguttene løftet blikket.

Månefisken, fanget utenfor Fedje, vakte naturlig nok ekstra stor oppsikt.

– En vinterdag i 1902 kom den hit, ble utstoppet – og så hengt opp i taket. Og her hang den helt til 2018, forteller konservator Christina Holmefjord ved Universitetsmuseet.

– Du kan jo bare tenke deg hvordan den i 2018 så ut etter så lang tid – etter å ha vært utsatt for bl.a. sollyset.

Holmefjord forteller at det også tidligere har vært gjort forsøk på å renovere den.

– Nå har vi gjort to ting. For det første restaurere den tilbake til det opprinnelige uttrykket den må hatt den gangen for 120 år siden, forteller den engasjerte konservatoren som sammen med kollega Soraya Rodrigues har hatt jobben.

– Dessuten har vi fjernet en del av disse gamle reparasjonene som er blitt gjort opp igjennom historien, legger hun til.

Når «nødreparasjoner» måtte gjøres, brukte man ofte hjelpemidler som neppe ville blitt benyttet i dag.

Etter renovasjonen av Universitetsmuseet, ble det montert UV-beskyttelse på vinduene og inneklimaet var kraftig forbedret.

Holmefjord opplyser at «dagslysmuseet» før renoveringen hadde påført både månefisken og naboen, den store brugden, store sprekker.

Det var altså for fire år siden at månefisken ble flyttet. Ingen enkel oppgave.

– For å få den ut av bygget, måtte vi kutte litt av den ene finnen. Månefisken var ikke bare over tre hundre kilo tung, den var og over tre meter bred!

Siden 2018 har månefisken vært borte fra museet. Først gikk veien til fryselageret til Diplom-Is, før den for ett år siden ble flyttet til et eksternt lager.

Nå er den tilbake på opprinnelig plass – godt hjulpet av antikvarisk korrekte støtter, og med solid oppheng i taket.

Ikke helt ferdig

– Vi kunne lite gjøre med månefisken der den sto på fryselageret i minus tredve grader, så restaureringsprosessen begynte vi på først for ett år siden.

Rundt juletider ble så månefisken med all mulig list og lempe fraktet tilbake til sin vante plass.

– Vi er fortsatt ikke helt ferdige med å restaurere den, det finnes fortsatt en del sprekker. Nå venter vi bare på et stillas, og så er vi forhåpentligvis ferdige i løpet av mars måned.