Tallene som kommer frem i en undersøkelse gjengitt i Sykepleien er egnet til å skremme både myndigheter og menigmann. Hele 72 prosent av de som har svart i undersøkelsen sier at de har vurdert å slutte som sykepleier eller skifte jobb. Det vil i så fall forsterke en allerede eksisterende krise. I 2021 mangler Norge 7000 sykepleiere og spesialsykepleiere. Om drøyt ti år er det ventet at tallet vil øke til rundt 30.000. Bare i Bergen manglet det 87 sykepleiere på sykehjem og i hjemmetjenestene pr. september i år.

Lønnsnivå og mangel på heltidsstillinger er mange ganger trukket frem som viktige grunner for den økende krisen. Det er ting både sentrale og lokale myndigheter egentlig raskt burde kunne gjøre noe med. Sykepleierne får mye ros og applaus, et refreng statsministeren gjentok etter et møte med lederen for Norsk Sykepleierforbund nylig. Men ros og applaus løser ingen krise, verken i helsevesenet eller andre steder. Snarere kan det virke provoserende når varierende regjeringer ikke gjør noe med utfordringene som er lettest å løse.

Sammen med en vedvarende pandemi som har påført ansatte i helsevesenet store belastninger, er det kanskje grunnen til at myndighetene nå ser ut til å få en annen voksende utfordring å håndtere: Den viktigste grunnen til at så mange vurderer å forlate helsesektoren er ifølge undersøkelsen verken lønn eller mangel på heltidsstillinger. Den viktigste grunnen er at bemanningen ikke står i samsvar med behovet, og at de ansatte føler at de ikke får gjort jobben skikkelig.

Nylig hadde BA et intervju med to unge, nyutdannede sykepleiere som illustrerer utfordringen godt. Begge hadde et års innsats bak seg i helsevesenet da de sa stopp og heller satset på andre utdanningsveier. Intervjuet må være deprimerende lesning for dem som tror at utelukkende flere utdanningsplasser vil løse den akutte og økende mangelen på arbeidskraft i helsesektoren. Flere utdanningsplasser vil ikke være nok hvis de nyutdannedes møte med jobbhverdagen blir så tung at de slutter og velger andre retninger.

Statsminister Jonas Gahr Støre må gjerne sette ned utvalg og trekke de lange linjene. Men akkurat nå er det behov for akuttmedisin i helsesektoren. Noen av løsningene, som økt lønn og flere heltidsstillinger, bør være godt nok belyst til at man ikke trenger flere utredninger. Løses dette, kan det trolig også lette det økende problemet med at mange med helsefaglig kompetanse ønsker seg bort fra yrket.