Norges Fotballforbund håpet i det lengste, men måtte nylig innse at breddefotballsesongen ikke lot seg redde. Som følge av virusrestriksjonene er det ikke åpnet for verken kontakttrening eller kampaktivitet.

For klubbene i lavere divisjoner i håndballen er situasjonen den samme. Også der er sesongstarten for lengst utsatt. Norges Håndballforbund har konkludert med at tidligste mulige oppstart for 2. divisjon er 31. oktober. For 3. divisjon er håpet at det kan bli kamper fra 14. november, mens divisjonene deretter må vente enda to uker.

Ikke spilt siden mars

Dersom håpet om 2. divisjonsoppstart 31. oktober skal leve videre, haster det med å få et positivt signal fra helsemyndighetene.

– Dette er klubber som ikke har spilt med fysisk nærkontakt siden 15. mars. Klubbene er nødt til å ha cirka fire ukers trening før de kan begynne med seriekamper. Både av hensyn til å spille håndball igjen, men ikke minst for å unngå mange unødvendige skader, sier håndballforbundets generalsekretær Erik Langerud til NTB.

Han er tydelig på at dersom det ikke kommer gode nyheter fra regjeringshold i løpet av få dager, må det tas grep rundt gjennomføringen av sesongen.

Smertegrensen

– Vi nærmer oss veldig raskt smertedatoen for når 2. divisjon ikke lar seg gjennomføre ordinært, sier Langerud.

– Hvor går den smertedatoen?

– Den er ikke langt ut i neste uke. Da blir det å se på andre typer gjennomføring, som vi ikke har bestemt ennå, men det kanskje mest nærliggende er enkel sesong, der alle møter hverandre én gang fremfor to ganger. Men det er viktig å presisere at dette ikke er bestemt ennå, svarer generalsekretæren.

Må ta valg

Foreløpig er det ikke varslet når det kan komme nye og oppdaterte retningslinjer rundt breddeidretten fra regjeringen.

Langerud legger ikke skjul på at håndballen svært gjerne skulle hatt en konkret dato å forholde seg til, med hensyn til når neste oppdatering kommer.

I påvente av nye oppdateringer må forbundet uansett fatte sine beslutninger ut fra den informasjonen som per nå foreligger.

– Vi må ta valgene basert på det vi vet, og jeg tror at vi ut i neste uke må velge for 2. divisjon. I utgangspunktet kan sesongen strekkes utover våren, men ikke ubegrenset. Det vil blant annet skape utfordringer med hensyn til andre aktiviteter i de aktuelle hallene. I tillegg er mange spillere i 2. divisjon opptatt med eksamener i mai, sier Langerud.