Jeg vokste opp på ulike adresser i Fyllingsdalen. Vi hang på Oasen, bygde trehytter i skogen opp mot Løvstakken og badet i de avsperrede vannene ved Krohnegården. Noen ganger syklet vi til Nordåsvannet for å stå på skøyter, om sommeren til samme sted for å bade.

Vi fant tidlig ut at Fyllingsdalen hos noen har hatt et frynsete rykte. Men det er historie. Eller, det er egentlig ganske mange historier. Jeg har snakket med politifolk som forteller om tider hvor det kom flygende komfyrer ned fra høyblokkene og mye mer.

Fyllingsdalen raske utvikling på 60- og 70-tallet førte til en enorm vekst. Fra å være svært landlig med få beboere, ble det i stedet en drabantby. Det er ganske fascinerende å tenke på at starten på dette var Bergen kommunes «kjøp» av området i 1955. For 1.5 millioner kroner fikk Bergen overta Fyllingsdalen av Fana kommune. Den gangen bodde det bare 1590 mennesker i Fyllingsdalen, nå er folketallet over 30.000.

For meg som kom til Fyllingsdalen på 90-tallet, er opplevelsene av det positive slaget, samtidig er det lett å se at bydelen har mye potensial i seg. Det mangler en del tilbud og arealmessig er det plass til mange flere mennesker.

Mens vi har sett enorm byutvikling sørover i Bergen, har det skjedd mindre i Fyllingsdalen de siste ti årene. Og det er litt rart. Når Bybanen ble bygget i de tre byggetrinnene fra sentrum og helt til Flesland, ble det planlagt og bygget ut parallelt. Så når Bybanen åpnet, åpnet også andre prosjekter langs banen. Men det har ikke skjedd i Fyllingsdalen.

Dette kan trolig skyldes den noe overraskende vendingen som sikret Fyllingsdalen bane før Åsane, siden traseen forbi Bryggen ble komplisert å lande. Bybanen kom til dalen, raskere enn det de fleste hadde tenkt. Dessuten manglet byens folkevalgte penger til å bygge banen langt nok, det ville selvsagt betydd mye å få banen til Spelhaugen.

Noe nytt har selvsagt skjedd. Oasen er i gang med sine planer, Knutsen-kvartalet er bygget og Spelhaugen er full av private initiativ. Dessuten har Bergen kommune investert betydelig i oppvekstfeltet. Senest i forrige uke ble nye Ortun svømmehall åpnet. De siste årene har flere skoler blitt fornyet og flere barnehager er etablert. I 2026 starter byggingen av kulturhuset som byrådet vil bruke hele 1.3 milliarder kroner på.

Men mye mer kan og bør skje i bydelen som endelig har fått Bybanen. Det betyr ikke at dalens grønne kvaliteter må vike eller at man skal fortette for enhver pris.

Jeg tror mange nå frykter at eiendomsutviklere (sånne som meg) med hjelp av kommunen skal få fritt leide. Men i Fyllingsdalen finner vi så mye lavthengende frukt rent byutviklingsmessig, at det er mulig å gjøre enorme investeringer uten å måtte lage store konflikter.

Ta for eksempel de mange store parkeringsplassene til borettslagene. Her kunne man fint kunne tålt bebyggelse (med parkeringsplasser i kjelleren). Dessuten er det flere næringsområder som bør transformeres, også der er det mye parkering i dagen og utnyttelsen på en god del bygg er lav. En tredje mulighet er å vurdere én ekstra etasje på noen av lavblokkene som i dag mangler heis og andre viktige kvaliteter. Ved å bygge på en etasje sikres dagens beboere viktige oppgraderinger og det gis plass til nye beboere.

Det gjelder å bruke Bybanen som en mulighet til å huse flere bergensere i Fyllingsdalen, med basis i miljøvennlig transport. Samfunnet (det vil si oss) har nå investert enorme summer for å bygge skinnegående transport fra sentrum, til Haukeland, via Minde og så til Fyllingsdalen. Det vil være en stor tabbe å ikke benytte seg av dette med tanke på byutvikling.

Fyllingsdalens mange grønne kvaliteter er ikke en grunn til å ikke byutvikle, men er i stedet en av grunnene til at det er så viktig å gjøre noe. Dette er kvaliteter som flere bør få oppleve. I Fyllingsdalen bor du grønt og sentralt. Her vil det være bra å leve sitt liv.

Kunsten blir å ta tak i arealene som i dag er grå og/eller lite egnet som friområder, og som nevnt er det mange av dem.

Bergen skal vokse, og veksten skal ifølge bystyret skje i nærheten av bybanetraseen. Nå er det Fyllingsdalens tur.