IL Bjarg sine planer om idrettshall på Stavollen har vært en langdryg prosess.

Et av de største hindrene har vært at et gammelt nedgravd bossdeponi ligger i grenseland til byggeplanene. Det utløste et skred av byråkrati. Da dette dro ut i tid, røk plutselig finansieringen på grunn av prisstigningene.

I oktober kom imidlertid Sparebanken Vest med en sjekk på 15 millioner kroner, noe som utløste tårer i styrerommet til Bjarg.

Forrige uke kom også en gladmelding fra Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune. Tiltaksplanen i forbindelse med bygging ved randsonen av den forurensede grunnen er godkjent.

Lettelse

– Det betyr at vi kan sende inn søknad om igangsettelse denne uken. Behandlingen av den kommunale garantien må behandles i bystyret, og så må Statsforvalteren godkjenne kommunens vedtak. Så kan vi bygge, forklarer styreleder i IL Bjarg, Atle Midtbø.

Finansbyråd Per-Arne Larsen (V) har vært helt sentral i arbeidet med å utarbeide en finansieringsmodell for hallen. Byrådet har innstilt på å innfri en kommunal lånegaranti på 130 millioner kroner for hallen.

– Nå er jeg en lettet mann! Men vi kan ikke hvile ennå, vi må få saken gjennom i bystyret, sier Midtbø.

Ingenting tilsier at det blir noe problem.

Floke rundt treningssenter

Larsen og byrådet har gått opp en trøblete løype rundt finansiering av hallen med Statsforvalteren og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Årsaken er at det er planlagt det som kunne blitt ansett for å være næringsvirksomhet i hallen. Idrettslaget vil drive treningssenter for å finansiere driften. Kommuneloven forbyr kommunal lånegaranti til næringsvirksomhet, men saken er nå nøstet opp i. IL Bjarg måtte blant annet skrote en AS-modell.

Det er ikke bare gode nyheter for IL Bjarg at byråd Larsen har løst opp floken. Også for realiseringen av Fana IL-drømmen om isarena på Slåtthaug var denne prosessen svært viktig.