– Vi har gjort et enkelt lite grep nå, som ser ut til å gi effekt allerede, sier Paal Frantzen til BA.

Han er byggeleder i seksjon for vedlikehold i avdeling for infrastruktur og vei i Vestland fylkeskommune.

BA har i en årrekke skrevet artikler om utfordringene med byens laveste tunnel som kun er 3,8 meter høy, mot 4,20-4,60 for de fleste andre. Det har ført til utallige tunnelstenginger fordi vogntog som er for høye, likevel kjører inn, og setter seg fast i høydebegrenseren.

Vil frese ned veibanen

I første halvdel av 2020 stengte tunnelen 16 ganger. Så langt i år har det vært ni stenginger fordi høye kjøretøy kolliderer med høydebegrenseren.

– Tidligere hang begrenseren på bysiden høyere enn den i Fyllingsdalen på grunn av kurvaturen på veien. Dermed har ofte kjøretøy som har kommet seg inn på bysiden likevel kjørt seg fast i andre enden av tunnelen. Nå har vi fjernet begrenseren i kjørefeltet mot Fyllingsdalen, slik at dem som har kommet seg inn, også skal kunne komme seg ut igjen, forklarer Frantzen.

Han sier det allerede har gitt resultater, selv om tunnelen altså fortsatt stadig vekk stenger uforutsett av høye vogntog.

– Vi jobber fortsatt med dette, men nå ser vi på det i en større helhet. Vi skal på befaring i tunnelen i løpet av de neste ukene for å se nærmere på veibanen og undersøke om det er mulig å frese den ned. I første omgang må vi få et kostnadsoverslag på hva det vil koste å kunne heve tunnelen til fire meter, sier Frantzen.

Det ser fylkeskommunen for seg å klare ved å frese ned veibanen, samt pigge bort ujevnheter i tunneltaket.

– Det er utfordringer knyttet til en nedfresing i form av rør, kabler og sluk som ligger i veibanen. Nå håper jeg vi kan finne ut hva dette kan koste før ferien, deretter må det skaffes midler, sier byggelederen.

Skal oppgraderes

– Hva med skiltingen? Mange er kritiske til at den ikke varsler høye kjøretøy tidlig nok, og at den er forvirrende?

– Det må nok ryddes opp i skiltingen på bysiden. Det er vi i gang med, men det må også sees i sammenheng med en eventuelle heving av tunnelen, sier han.

Også Løvstakktunnelen skal etter planen oppgraderes i henhold til ny tunnelforskrift, slik de fleste tunnelene rundt Bergen har blitt de siste årene.

– Men Damsgårdstunnelene skal tas først. De kan ikke stenge samtidig, så dermed går det minst fem år før vi kan begynne på Løvstakktunnelen. Det er også en av grunnene til at vi ønsker å gjøre noe med høyden nå, fordi det er lenge å vente til den skal tas skikkelig, sier Frantzen.