Saken vil først tas opp i Geir Steinar Dales (Ap) utvalg for miljø og byutvikling i juni, før endelig vedtak vil skje hos bystyret på et senere tidspunkt.

Allerede i desember 2020 stilte bystyret seg positive til et forbud, da de la inn en bestilling på forskriften.

– Slik bruken av vannscooter har vært i dette området, ser man at det er nødvendig med restriksjoner, sier Dale. Han opplever enighet blant politikere: De ønsker et forbud.

Mener råkjørere ødelegger

BA møter Elisabeth Lønning og hennes barn Per (7) og Elise (9) ved Nordåsvannet.

Familien kommer tøffende på familiens vannscooter, som for dem er et praktisk transportmiddel i hverdagen.

– Vi bruker den til transport og tur - blant annet til seiltrening på Hjellestad. Vi bruker den som en båt, sier Lønning til BA.

For familien vil et forbud føre til at de må selge scooteren.

– Det er urettferdig, lyder det fra Per og Elise.


De tre er alle enige i at det er synd at noen råkjørere skal ødelegge for resten.

– Det er et minst like stort problem med folk som kjører for fort i båt her, sier Lønning.

Hun spør seg hvorfor det ikke er bedre skiltet om maks hastighet, og hvorfor ikke politiet legger mer energi i å sikre at folk overholder reglene som allerede finnes - før politikerne går mer drastisk til verks.

– Forslaget om forbud er dårlig begrunnet, og vi føler oss overkjørte. Det er en debatt preget av sterke personlige meninger, fortviler Lønning.

Dette kan bli de nye reglene

Forskriften har offisielt navn «Forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i Bergen kommune, Vestland». Dette er noen av punktene som kan bli innført i Bergen:

  • 5 knop høyeste fart tillatt på deler av følgende steder: Bergen sentrale havn (Vågen), Eidsvågen, Kjeøyna, Mathopsvågen, nordre del av Grimstadfjorden, Nordåsvatnet, Åstveitvågen, Knappensundet, Dolviken, Kviturspollen, Puddefjorden.
  • 8 knop høyeste fart tillatt: Sandviken mellom Hegreneset og Skoltegrunnskaien.
  • Ikke tillatt med sport/lek i sjøområdene nevnt i første punkt.
  • Forbud mot bruk av vannscooter i Nordåsvannet.
  • Ikke tillatt med sport/lek innenfor 50 meter fra steder hvor bading pågår eller fra merkebøyer som er utlagt ved offentlige badeplasser.

Brudd på reglene, skulle de bli innført, kan medføre bøter eller fengsel.

Må avvikle driften

Eivind Alver driver Bergen vannscooterutleie ved Fagernes Yacht Club i Nordåsvannet.

– Det er enkelt og greit. Jeg må avvikle driften dersom det innføres forbud, sier han til BA.

– Jeg har jo båtplass og lokaler, som jeg har betalt for i år. Dette er tapte penger.

Også han mener at problemet bør dokumenteres på en bedre måte.

– Kommunen har vel ikke ressurser til å kunne håndheve reglene som allerede finnes. Dermed blir et forbud en enkel måte å løse dette, som de mener er et problem, på. Når de har muligheten til å innføre et forbud, så blir det gjort.

Ingen politikere har spurt om Alvers meninger i denne saken. Geir Steinar Dale mener det ennå finnes andre steder i Bergen de kan gjøre seg bruk av.

– Slik vannscooterbruken har vært i området nå, må bransjen ta ansvar.

Kommentarfeltene koker

I Facebook-gruppen Nordåsvannets venner koker det i kommentarfeltene.

Monique Verneuil er en av dem som har sterke meninger i saken.

– Enkelte kjører veldig fort, og det bråker. Nordåsvannet er et unikt og fredelig sted, med fin natur og fugleliv. Jeg forstår at det er gøy med vannscooter, men kanskje det er greit å holde på med slikt utenfor Nordåsvannet, sier hun til BA.

Verneuil har bodd ved vannet i over 20 år, og går tur i området hver dag.

Erlend Breidal ønsker også minst mulig motorisert ferdsel på vannet.

– Med mindre motorisert ferdsel blir det triveligere. Det er blitt et problem fordi enkelte ikke tar hensyn til hastighet. Det gjelder også enkelte båtførere, sier han.

– Jeg forstår at de med scooter får et problem, spesielt hvis de ikke kan kjøre ut fra Nordåsvannet engang. Derfor kan jeg forstå argumentene på begge sider av saken. Dette er ikke helt svart-hvitt.

– Rammer skjevt

Blant de mest aktive i Facebook-gruppen er Simon Johansen.

Han deler ikke de samme synene som Breidal og Verneuil.

– Det forekommer dessverre uønsket råkjøring i Nordåsen, både med vannscooter og båter. Dette tar vi sterk avstand fra og vi støtter gode tiltak som kan forebygge dette. Et totalforbud mot vannscootere er derimot uforholdsmessig, rammer skjevt og vil ikke utgjøre en positiv forskjell, sier han til BA.


– Det er allerede fartsgrense på fem til ni knop i Nordåsen, og dagens råkjørere er dermed allerede lovbrytere. Hva er da hensikten med å innføre et totalforbud? Utgjør en vannscooter i ni knop større skadepotensiale enn en båt i ni knop?, spør Johansen seg.

Han mener at vannscootere ikke bare er leketøy, men allsidige fartøy og «vannets motorsykler».

– Hadde det vært forholdsmessig å totalforby motorsykler fordi et fåtall ikke følger dagens lover? Hvis ikke, hvorfor er det da forholdsmessig å forby vannscootere?, spør han.

– Nødvendig tiltak

– Hvorfor foreslås det nå et forbud?

– Bystyret behandlet i desember 2020 et representantforslag fra Hege Solbakken (Sp) om å innføre et totalforbud mot vannscooter i Nordåsvannet. Bystyret sluttet seg til dette ønsket og ba byrådet legge frem en forskrift som gjør dette mulig. Det er denne forskriften Bystyret har til behandling nå, sier Geir Steinar Dale (Ap) til BA.

– Kan man ikke bare overholde reglene man allerede har?

– Utfordringen er at de gjeldende reglene ikke overholdes, og at det derfor er behov for å innføre strengere restriksjoner, svarer Dale.

– Er ikke dette et veldig inngripende tiltak?

– Ja, det er et inngripende tiltak, men som tidligere sagt, har det vist seg å være et nødvendig tiltak for å få bukt med det som mange oppfatter som et stort problem i disse områdene.

Kan gjelde flere områder

Da bystyret i 2020 ønsket en fremtidig forskrift, ønsket de også å se på forbud mot vannscooter i Puddefjorden, Eidsvågneset og ellers i nærheten av offentlige badeplasser.

– Det er ingen tvil om at bruken av vannscooter har vært problematisk. Sikkerhetsmessig for annen ferdsel i området, og også med tanke på badeplasser og dyreliv, sier Dale.

Politiet, som også har delt sine meninger i høringen, viser til at politiet får mange klager om høy fart og «tullekjøring» på sommertid, hvor indre del av Puddefjorden og Nordåsvannet utpeker seg mest negativt.

– Det foreligger nå ingen planer om utvidelse av området, men man kan ikke utelukke noe. Dette er problemstillinger som har blitt diskutert, og vi ønsker å innføre dette nå med håp om bedring. Så får vi se om behovet blir større andre steder enn Nordåsvannet, sier Dale.