Yrkestrafikkforbundet organiserer ansatte innen buss, godstransport, lager og logistikk. Her er våre utfordringer til de politiske partiene foran stortingsvalget 2021:

Under pandemien har det vært en dramatisk nedgang i bruken av kollektivtrafikk. Endrede reisevaner og økt bruk av hjemmekontor kan bety et langvarig fall. I tillegg er det grunn til å frykte at mange vil kvie seg for å gå om bord på en stappfull buss. Det vil kunne bety at man må ha økt kapasitet i kollektivtrafikken for å kunne betjene samme antall passasjerer. Trolig må det brukes mer ressurser etter pandemien for å nå målet om at flere skal reise kollektivt. For å nå klimamålene utfordrer Yrkestrafikkforbundet partiene til å øke innsatsen for få flere til å reise kollektivt.

Transportnæringen er preget av stor internasjonal konkurranse og et stort innslag av sosial dumping.

Selv om det har vært en økning i tekniske kontroller de siste årene, må dette intensiveres ytterligere og kombineres med kontroll av lønns- og arbeidsbetingelser. Vi utfordrer partiene til å styrke kontrollmyndighetene og sørge for en mer effektiv kontroll av de allmenngjorte lønnsvilkårene innen godstransport og turbuss.

I motsetning til lastebiler, er det lite beskyttelse i frontpartiet på bussene. Med andre ord er førerplassen i bussene svært lite beskyttet, og sjåførene er svært utsatte hvis det skulle skje en ulykke. Selv personbiler har bedre beskyttelse i front enn de fleste busser. Det må derfor stilles krav om bedre kollisjonsbeskyttelse i busser gjennom nasjonale, nordiske og europeiske standarder. Fylkeskommunen bør også stille krav til at de bussene som skal benyttes i anbudskjøring er de sikreste som finnes, og de må legge press på produsentene.

Vi utfordrer partiene til å innføre nasjonale krav og jobbe for internasjonale krav som vektlegger sjåførens sikkerhet.

Gi yrkessjåførene mulighet til å ta pauser langs veien. For trafikksikkerheten og arbeidsmiljøet, er det viktig at antallet døgnhvileplasser økes. Myndighetene må legge større press på å følge opp den nasjonale planen for døgnhvileplasser. I tillegg må det startes et arbeid for å planlegge flere plasser enn de 80–90 som omfattes av den nasjonale planen. Sett i forhold til avstander og antall lastebiler på norske veier er dette for lite. Vi utfordrer partiene til å sørge for en kraftig økning i antallet døgnhvileplasser langs norske veier.

Den norske modellen er avhengig av at både arbeidsgivere og arbeidstakere er organisert. Et virkemiddel for å få flere til å bli fagorganisert, er at man får skattefradrag for deler av kontingenten. Beløpet har dessverre stått fast i mange år. Vi utfordrer partiene til å doble fagforeningsfradraget, slik at det blir enklere for arbeidstakere å organisere seg.

Les også

Mange får ikke betalt for seg når de skal ta bussen

Les også

BA mener: Fylkespolitikerne må snart få stoppet Skyss