E16

– Få farten opp på E16 Arna–Stanghelle. Nå må vi stå sammen. Beskjeden skulle være enkel. Alle som bor langs traseen og de som kjører der, vi må hjelpe dem og vi må stå sammen med dem. Det er den mest rasutsatte veien i vårt land. Vi kan ikke la langtransporten nytte denne veien.

La oss stå sammen fra alle partiene på Vestlandet – ingen får sette «krokfot» for den løsningen som det gamle fylkestinget i Hordaland har stått sammen om i lange tider. Nå skal strekningen Arna–Stanghelle på plass. Vi har nemlig ingen tid å miste!


Laksevåg, 4. april 2023

Arne Jakobsen (A),

medlem av bystyret i Bergen (24 år), medlem av Hordaland fylkesting (8 år)

Bompenger

Terje har et innlegg i Summetonen der han spør hva bompengene går til. Han får svar fra Ingrid Nergaard Fjeldstad, byråd for klima, miljø og byutvikling (V). Hun sier det går til Bybanen og gang- og sykkelveier. Viktige veiprosjekter, ja vel, hvor er det?

Hvorfor må vi bilister betale for en bybane? Eller gang- og sykkelvei? Og mindre kø går pengene til, sier hun. Men det har aldri vært så mye kø i Bergen før!

Da bompengene ble innført i Bergen ble det lovet at de skulle vekk etter et par år. Men nå har det blitt innført flere og flere bompengestasjoner over alt. Hvorfor skal vi som betaler bompenger være med å betale en bybane og sykkelveier? Jeg trodde bompengene skulle gå til veiene som er bygget. Nei, dette er ikke greit. Man lopper de svake som kjører bil. Vi skal være med å betale på alt de bruker penger på. Bygger sykkelveier som nesten ingen bruker mange steder. Hva skjer hvis ingen kjører gjennom bomstasjonene? Hvor skulle de fått penger fra? Skulle syklende og gående betalt?

Tommy Nilsen

Møteplasser

– Bergen skulle hatt noen samlingssteder som konseptet «Third places» – steder der folk samles for å dele ideer og bygge nye vennskap, der terskelen er lav for å ta kontakt med andre.

Sondre Netteland (23)

Søndager

– Vi savner ting å gjøre i Bergen på søndager. For eksempel kunstworkshops og klatring. Og konserter, rock og metall. Bergen skulle også hatt flere parker hvor man kunne drive med ting.

Julia Paulsen (22) og

Sondre Netteland (23)

Transportplanen

– Ser at Statens vegvesen ikke prioriterer/ikke vil utføre vesentlige deler av samferdselsprosjektene her vestpå før mange av oss er gått i graven av andre grunner enn steinras i biltaket.

Foreslår at Bergen kommune forhører seg med Nye Veier om mulighetene. Statens vegvesen virker ikke troverdige, særlig ikke når de samtidig har funnet plass til/vil bygge Hordfast. Dette er like ko-ko som prosjektet Fornebu–Majorstua eller Oslo–Ski.

Vennlig hilsen

Rune Hellebø


Svar: Hei, det vi har levert er et innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) 2025–2036. Vårt innspill er basert på en konkret bestilling fra Samferdselsdepartementet med meget stramme økonomiske rammer. Dersom dette blir en realitet, vil vi bare kunne starte et fåtall nye prosjekter i perioden 2025–2030. Vårt innspill, sammen med en rekke andre, skal brukes til å utarbeide den endelige NTP-en, som Regjeringen legger frem våren 2024.

Med hilsen

Kjell Inge Davik, direktør,

Statens vegvesen Utbygging

Mye bedre

– Kollektivtilbudet i Bergen er blitt veldig mye bedre. Spesielt etter at Bybanens linje 2 åpnet!

Karen og Oda (22)

Les flere summetoner her: La dem stå på Fisketorget