Nå må vi tenke lenger enn vår egen nesetipp

Av

Kan vi ikke vise nå at vi er et varmt folkeslag som hjelper hverandre?