Gategrunnen i Neumanns gate og tilhørende sidegater skal bli fornyet. Arbeidet starter i disse dager og skal etter kontrakten være ferdig vinteren 2017.

– Dette er omfattende. Vi har samlet fem etater i dette prosjektet, for å unngå at gaten må graves opp igjen, sier prosjektleder Oddbjørn Andersen ved vann- og avløpsetaten i Bergen kommune til BA.

Storstilt

– Dette er den siste flekken som gjenstår i området. De siste 10 årene har gatene rundt blitt utbedret, forteller han.

Det skjer både over og under bakken. Vann- og avløpsnettet skal byttes ut, mens et nytt avløp for overvann legges til. Flunkende nytt rørbasert bossnett skal etableres, og tilhørende nedkast-punkt skal komme på plass, slik at alle bosspannene blir fjernet fra gatenivå. Det kobles inn på bossnettet som også bygges andre steder i byen i disse dager.

I tillegg skal BKK og Telenor inn for å få unnagjort sine prosjekter mens sjansen er der. Det innebærer rør for fjernvarme og oppgradert kabelanlegg. Samtidig engasjeres et skadedyrfirma for å bli kvitt mus og rotter underveis i arbeidet.

– Vi går tungt inn i området for å bli fortest mulig ferdig, forklarer Andersen.

Gågate

I Neumanns gate har varierer det mellom gågate og trafikkert vei. Slik skal det fortsatt være, men med høyere kvalitet og finere utseende jevnt over. Utenfor gatens to kinoer blir det en forbedret gågate.

– Dette skal bli et myldre- område, beskriver Andersen og viser frem prosjektplanene.

– Hvordan blir det for omgivelsene under arbeidet?

– Å lage omelett uten å knuse noen egg er vanskelig. Det vil bli ulemper underveis, men de er heldigvis forbigående.

Graveklubben samler alle aktørene i prosjektet, og kommunikasjon og prosjekthensyn kan dermed koordineres.

Hever verdien

Ifølge Andersen koster anleggsdelen og nytt gateplan 30–40 millioner kroner. I tillegg kommer alle utgiftene som hver etat har i forbindelse med sitt delprosjekt i Neumanns gate.

– Dette løfter verdien på alt i området, sier Ørjan Mjøs, utbyggingsansvarlig i BIR Nett.

Han tror et kraftig løft av området vil friste huseiere og bedrifter til selv å ruste opp.

Neumanns gate-prosjektet kommer til å prege området i stor grad frem til det står ferdig.

Derfor er prosjektet detaljplanlagt. Det åpner for at det kan jobbes på flere steder av ulike etater, samtidig som trafikken kan benytte seg av en ny midlertidig kjøreretning. Detaljer om situasjonen i området kan følges på Graveklubbens hjemmeside, ifølge Andersen.

– Vi har et mål og krav om at det skal være tilgang til kinoene. Beboerne skal også ha tilgang til husene sine.

Prosjektet gjennomføres i henhold til brannvesenet sine krav og retningslinjer.