Gå til sidens hovedinnhold

Naboer vurderer å flytte på grunn av støy. Kommunen truer Bane Nor med bøter.

– Vi har seriøst vurdert å flytte. Og vi har bodd her i 20 år. Dette er kritisk for oss nå.

For abonnenter

Det sier Idar Krumsvik i Fløenbakken 11.

I tre år har han hatt bybaneutbyggingen tett på seg på flere fronter. Veien frem til huset hans er lagt om flere ganger, og foran seg får han den mye omtalte «monstersykkelbroen».

– Vi kan leve med forbigående støy. Men bråket fra godstrafikken på Kronstadsporet er verre enn noen gang. Vi våkner med et rykk om natten, og rystelsene fra togene får huset til å riste. Vi har tenkt at det er bedre å flytte, enn å bli syk av å bo her, sier Krumsvik til BA.

Les også

De trodde på kommunen. Men sannheten er brutal.

«Mottatt en rekke klager»

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune har nå sendt varsel til Bane Nor Eiendom AS om at de må dempe støyen fra godsterminalen. De har fått frist til 27. oktober. Dersom ikke støyen fra terminalen da er under lovlige grenseverdier, ilegges selskapet 150.000 kroner i bot.

I tillegg må de betale 4000 kroner i løpende dagmulkt. Det gjelder for to forhold; dersom støyen fortsatt overskrider tillatte grenseverdier, og dersom det ikke er laget støtkartlegging og gjort støyreduserende tiltak.

Kommunen skriver i sitt brev til Bane Nor at de over lang tid har mottatt en rekke naboklager på støy fra godsterminalen.

«Første klage mottok vi 21. april, men klager opplyser at støyproblematikken strekker seg tilbake til november 2020. Klagene fra naboer har fortsatt frem til dags dato med en særlig økning gjennom sommeren.», skriver kommunen.

– Enorm fart

– Det er to ulike ting her. Det ene er beboere i Seiersbjerget som lider under støy fra diesellokomotiv på godsterminalen. Det andre, som vi her nederst i Fløenbakken sliter med, er lokomotivene som penses inn og ut fra det gamle Kronstadsporet og inn på hovedsporet, forklarer Krumsvik.

Huset hans står bare fire-fem meter fra toglinjen, og bare noen få høydemeter unna.

Han beskriver lokomotivenes fart og oppbremsing på vei inn og ut av Kronstadsporet som den største utfordringen.

– Lokomotivene blir stadig større og tyngre, og de kommer i en altfor stor fart inn i området. Når de bremser opp, skaper det voldsomme vibrasjoner som forplanter seg i grunnen. Vi kan leve med litt støy på dagtid, men i vår og sommer har støyen økt veldig, både på dag og natt, mener Krumsvik.

Les også

Husene var fjernet fra tegningen som politikerne fikk av sykkelbroen i Fløen

Han sier de ikke har målt støyen fra sporene på Kronstadsporet i nabolaget siden 2010.

– Men den er garantert høyere enn lovlige grenser. Det er veldig plagsomt, og jeg tror folk ville blitt overrasket over det enorme støynivået. De høyfrekvente lydene av bremsene på togene tett opptil boligene er ekstreme.

Nå håper han kommunen kan pålegge Bane Nor å gjøre endringer.

– Det er faktisk så enkelt at dette langt på vei kan løses ved at lokomotivene ikke kjører så fort og bremser så hardt, mener Krumsvik.

Klagene kommunen har mottatt dreier seg hovedsakelig om støy fra godsaktivitet som foregår på nattestid. I det siste har plan- og bygningsetaten dessuten mottatt klager på støy fra kjølekontainere som beskrives som å avgi «en konstant dur som fører til lydforurensning».

– Ingen endringer i driften

Ove Algrøy er regional terminalleder i Bane Nor. Han sier til BA at de tar kommunens tilbakemelding på største alvor.

– Vi har hatt en god prat med kommunen i dag (onsdag), og vi skal sette i gang de tiltakene som etterspørres. Vi må finne ut av dette ved å få fakta på bordet, sier Algrøy.

Han sier de ikke har hatt endringer i driften som tilsier at det skal være økt støy for naboene i Fløenbakken.

– Men det har vært mye fint vær i Bergen det siste halve året. Kanskje har folk vært mer ute og hatt mer åpne vinduer og dører enn tidligere? Og en tørr skinnegang kan gi annen støy enn en våt.

Til naboenes påstand om høy fart, forklarer han at den blir overvåket.

– Vi har ingen indikasjoner på at noen kjører for fort. Men nå skal vi gjøre det kommunen ber oss om. Det blir først og fremst støymåling, så må vi se om det åpner for at vi må sette inn tiltak. Det er for tidlig å si hva det eventuelt kan være, sier Algrøy til BA.

– Vil dere måle støy ved boligene nederst i Fløenbakken?

– Måling av støy vil være på de områder vi driver vår aktivitet. Vi har fokus på å være en god nabo, det er et fokus vi vil ha fremover også, sier Algrøy.

Bane Nor har nå fire uker på seg på å komme med et svar til kommunen.

Kommentarer til denne saken