Den siste tiden har en ny variant av omikron gjort seg gjeldende både i Europa og Norge.

– Vi er spente på hvordan dette påvirker smittsomheten og sykehusinnleggelser til vinteren, sier assisterende helsedirektør i helsedirektoratet, Espen Nakstad til BA.

– Hvor mye vil en ny bølge påvirke samfunnet?

– Vi hadde en stor smittebølge i februar og juni, uten at samfunnet som sådan ble veldig påvirket av det, men for helsetjenesten er det klart at det spiller en rolle om antallet innleggelser øker mye, sier Nakstad.

Endringer i piggprotein

Ifølge Nakstad er utfordringen at den nye omikronvarianten, som heter BF. 7, har egenskaper som gjør at den kan omgå immunitet.

BF. 7 utgjør nå rundt ti prosent av alle prøver som blir analysert.

– Som mange andre virus endrer omikronvarianten seg hele tiden for å unnslippe den immunitetseffekten som har oppstått i befolkningen, sier Nakstad.

Han forteller videre at man i høst har sett endringer i særlig fem forskjellige posisjoner i piggproteinet hos nye omikronvarianter som alle øker i omfang.

Elling Ulvestad, avdelingsleder ved Mikrobiologisk avdeling på Haukeland sykehus, sier fem av de siste 46 koronavirusene de har sekvensert.

– Det er knyttet en del spekulasjoner til den nye varianten, for eksempel om den unnviker vaksiner og om den er farligere. Dette vet vi foreløpig lite om. Så langt tror jeg ikke det er grunn til å uroe seg over endringen. Slike endringer er vanlig for SARS-CoV-2 viruset, og vil trolig opptre med ujevne mellomrom fremover, sier han.

Mer smitte når det blir kaldt

Akkurat nå blir rundt 130 personer innlagt hver uke med covid-19 på norske sykehus.

Mellom fem og ti prosent av disse trenger intensivbehandling.

– Vi har en jevn smitteøkning i Norge nå, men det er ikke sikkert vi vil få like store bølger som tidligere i pandemien, sier Nakstad.

– Smitten ser for tiden ut til å gå både opp og ned i ulike deler av verden, med ulike virusvarianter forskjellige steder. Mest sannsynlig vil vi få mer smitte i den kalde årstiden, men vi vet ikke ennå hvor mange som vil bli alvorlig syke eller trenge sykehusbehandling gjennom vinteren.

– Har folk sluttet å bry seg om korona nå?

– Vi lever som normalt og viruset hindres derfor først og fremst av befolkningsimmuniteten vi har opparbeidet de siste to og et halvt årene. Den største utfordringen til vinteren vil bli sykefravær og press på helsetjenesten hvis mange blir smittet samtidig, enten av korona eller influensa, sier Nakstad.

– Ikke bekymret

Smittevernoverlege i Bergen kommune, Marit Voltersvik, ser foreløpig ikke noe grunn til bekymring.

– Dette er en av mange varianter vi har sett, blant annet har vi hatt flere mutasjoner av BA 5-varianten og andre covid-varianter. Her i Norge har vi en annen vaksineringsgrad enn i mange andre land der en nå ser at BF.7 har gitt bekymring. Folk flest blir som regel ikke så syke av covid og det kan vel sammenlignes med en lettere influensa eller en forkjølelse, sier hun.

At det nå i høst og vinter vil komme en økning i koronasmitte sier hun er helt som ventet.

– Når vi er mer inne, folk kommer tettere sammen og temperaturen ute synker, blir det mer smitte. Det er helt naturlig, sier Voltersvik.

Smittevernoverlegen vil likevel minne om hygienetiltakene som vi gjennom de siste årene har blitt svært gode på, men sikkert er veldig lei av å høre om:

For eksempel holde hendene rene og å hoste i et skjerf eller i albuen.

– Man har nok ikke så lyst til å ta på seg munnbind på bussen lenger, men det beskytter godt, både mot det ene og det andre, sier Voltersvik og legger til:

– Det er viktig at folk følger opp vaksineringen og at gruppene som blir anbefalt å vaksinere seg, gjør det. Utover det tenker jeg at vi ikke skal være så veldig bekymret.