Når eksperter ber oss om å bli inne, lytter vi

Av

Jeg skjønner at du ikke stoler på en politiker, men at du mister troen på vitenskapen? Det er ufattelig.