Når foreldres opplevelse blir viktigere enn barnas liv og helse

Av

Å føde uten hjelp fra helsearbeidere er et smutthull i lovverket. Hadde foreldre derimot valgt ikke å gi sitt nyfødte barn nødvendig helsehjelp, ville det fått streng straff.