Når loven står i veien for god helsehjelp

Av

Lovendringen i 2017 har unektelig ført til at mange pasienter har fått anledning til å bli unødvendig preget av sin sykdom.