Den «midlertidige» luftambulanse-basen gjennom 18 år er regulert til boligformål. Klinikkdirektør Hanne Klausen har tidligere sagt til NRK at hun er bekymret for pasientene om basen må flytte ut av sentrumsnære strøk.

Vi deler hennes bekymringer. Det er utarbeidet mange rapporter og gjort mange vedtak i denne saken. Bergen kommunes støyrapport (utarbeidet av Sweco) fra 2017 viser at støyproblematikken er mindre på Nygårdstangen enn Grønneviksøren. Videre sier SINTEF sin rapport fra 2006 at trafikksikkerheten for bilistene ikke er vesentlig truet om basen plasseres på Nygårdstangen.

Man kan selvfølgelig spørre om hvem som har sovet tyngst i timen i denne saken. Men nå er tiden overmoden for å få en fast plass for denne livsviktige funksjonen.

Vi tillitsvalgte er bekymret for alternativ som måtte ligge utenfor sentrum. Lengre kjørevei fra base til sykehus gjør at den enkelte pasient får lenger reisetid. Samtidig vet vi allerede at omlastingstiden fra helikopter til ambulanse på basen gjør at flere pasienter med «moderat» avstand til sykehuset heller blir kjørt i ambulanse hele veien. Bruker man for eksempel ti minutter på omlasting på basen, kunne man ha kjørt 16 kilometer med en snittfart på 100 km/t. Det er avstanden Steinestø - Danmarks plass. Ideelt skulle alle pasienter landet direkte på sykehuset.

Les også

Jeg er en bekymret optimist

Så er vi bekymret for våre gode kolleger på luftambulansen. Regler for hviletid gjør at de oftere ikke kan bistå oss på ordinær ambulanse, dersom aktivitetstiden øker. Noen ganger må vi ha hjelp av luftambulansen. De er en enorm trygghet for oss når vi kjenner skuldrene passerer ørene. Er vi trygge, så er pasientene våre tryggere.

Vi er bekymret for våre medlemmer som jobber på ambulansene. De er presset på kapasitet. Om den presses mer, kan dagens arbeidstidsordning bli uforsvarlig. Dersom den må skjerpes inn, vil det få store konsekvenser for beredskap og tilgjengelighet. En base som ikke ligger i bykjernen vil gi et økt press på tjenesten. Både på distrikts-ambulansene som velger å kjøre pasienten til sykehuset, og på sentrumsambulansene som må transportere mer mellom base og sykehus.

En base for luftambulansen utenfor sentrum kan gi dårligere beredskap og tilbud, i Bergen og kommunene rundt. Om vi ikke skal dra strikken så langt som å «skremme» med uforsvarlighetsmomentet, så er det iallfall et faktum at lenger kjørevei gir lenger ventetid for neste pasient. En feilplassert base gir alle et dårligere tilbud enn hva man har i dag. Vi kan nok kompensere for en uhensiktsmessig plassering av basen. Men: for å opprettholde dagens beredskapsnivå, vil disse kompenserende tiltakene bli «evigvarende».Det kan ta penger fra annen viktig drift på sykehuset.

Vi vil heller bruke mye penger på å gi et bedre tilbud, enn å bruke mye penger på å opprettholde et tilbud. 

Den «billige» tomten utenfor sentrum blir veldig dyr på sikt.

Så kjære Helse Bergen og Bergen kommune: Gi befolkningen en luftambulansebase vi er tjent med. 30 år er lang nok ventetid.

Les også

Noen alarmer vil for alltid være med meg