Bot avgjøres onsdag

Striden dreier seg om avtaler Posten Norge inngikk med butikkjeder og kiosker om kun å levere pakker fra Posten.

Striden dreier seg om avtaler Posten Norge inngikk med butikkjeder og kiosker om kun å levere pakker fra Posten. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

EFTA-domstolen avgjør onsdag om Posten må punge ut 102 millioner kroner for å ha hindret konkurrenter i å etablere seg på markedet gjennom produktet Post i Butikk.

DEL

Det var sommeren 2010 at EFTAs overvåkingsorgan, ESA, ila Posten den da historiske boten på 102 millioner kroner. Posten avviste at de ekskluderte andre aktører og anket saken inn for EFTA-domstolen. Domstolen skal ta stilling til om Posten må betale, og om boten eventuelt skal justeres.

Posten Norge ble klaget inn for ESA av den tyske giganten Deutsche Bahn. Datterselskapet Schenker Privpak driver med distribusjon, og striden dreier seg om avtaler Posten Norge inngikk med butikkjeder og kiosker om kun å levere pakker fra Posten.

Etter åtte års gransking slo ESA fast at Posten i kraft av sin dominerende stilling hadde misbrukt sin markedsmakt og dermed brutt artikkel 54 i EØS-avtalen.

ESA slo fast at Posten i perioden 2000 til 2006 hadde hindret Schenker i å tilby norske forbrukere et alternativt distribusjonsnettverk når de handlet på internett og postordre. Måten det ble hindret på var gjennom et krav overfor butikkjedene om eksklusivitet for Post i Butikk-konseptet. Posten mente at klausulene om eksklusivitet i avtalene ikke var ulovlige. En dom i EFTA-domstolen i Luxembourg kan ikke ankes.

Parallelt med saken i EFTA-domstolen krever Schenker Privpak nesten en halv milliard kroner i erstatning fra Posten Norge. Selskapet mener Posten har hindret Schenker i å bygge opp et landsdekkende nettverk for pakkepost.

– Utfallet i Luxembourg er viktig for erstatningssaken til DB Schenker fordi norske domstoler ikke har mulighet til å frikjenne Posten for brudd på konkurransereglene i EØS-avtalen dersom selskapet først blir dømt av EFTA domstolen, sa advokat Jon Midthjell på vegne av DB Schenker til NTB under en høring i saken i Luxembourg i oktober. (ANB-NTB)

Artikkeltags