(Siste)

Svært mange virksomheter står nemlig på terskelen til et generasjonsskifte, viser en ny undersøkelse. Og slike bedrifter lever farlig, mener ekspertene.

I en fersk måling blant bedrifter med 20 eller flere ansatte, svarer mer enn hver fjerde (27 prosent) at de sikkert eller sannsynligvis står foran et generasjonsskifte på eiersiden i løpet av de neste fem årene.

Det betyr at problemstillingen er aktuell for flere tusen norske bedrifter og dermed et enda større antall ansatte.

– Det er grunn til å frykte at mange av dem ikke forbereder seg godt nok, sier Tore Karlsson, partner i advokatfirmaet Grette til Newswire*.

Undersøkelsen blant næringslivslederne er gjennomført av Perduco på oppdrag hans advokatfirma.

Den viser at de fleste lederne har en klar oppfatning av hva som er svakhetene når en bedrift skal gjennom et generasjonsskifte.

– En firedel svarer at planleggingen og tilretteleggingen starter for sent. 17 prosent peker på at det kan oppstå uklarheter om fremtidig strategi. Dette samsvarer godt med vår egen erfaring, sier Karlsson, som har bistått et stort antall virksomheter i slike prosesser.

Andre utfordringer som nevnes hyppig er uenighet mellom involverte parter, svekkelse av bedriftskultur og arbeidsmiljø, samt økt fare for salg eller nedleggelse.

– Tall fra utlandet bekrefter at dette er reelle problemstillinger. Over 70 prosent av familieeide bedrifter i USA er enten solgt eller avviklet før andre generasjon får mulighet til å overta, sier Ole I. Iversen, førsteamanuensis i organisasjonspsykologi på Handelshøyskolen BI.

Mange familiebedrifter har samme toppleder i 20-25 år, påpeker han.

I løpet av denne perioden vil det ha skjedd store endringer i teknologi, forretningsmodeller og markedsforhold.

– Mange mister grepet uten å oppdage det før det er for sent, sier Iversen.

– Moralen må være å planlegge generasjonsskifte i god tid, ikke minst sørge for at neste generasjon har den kompetanse og de ferdigheter som er nødvendig for å lede bedriften i en ny tid. (ANB)

* Newswire er et oppdragsfinansiert pressebyrå. Advokatfirmaet Grette er en av byråets kunder.