Gå til sidens hovedinnhold

Et friskt prosjekt

Artikkelen er over 9 år gammel

Politikere jubler over prosjektet som skal holde arbeidstakere friske.

(Siste)

Prosjektet Ibedrift er et samarbeid mellom helsetjeneste, arbeidslivsetat, partene i arbeidslivet og andre viktige aktører. Formålet er å redusere sykefraværet og holde folk i jobb selv om de har plager.

Nå jubler politikerne over resultatene.

Ibedrifts metode er banebrytende. De jobber tverrfaglig, og de jobber der folk er – på arbeidsplassen. Dette burde være normen, og ikke kun et avgrenset prosjekt, mener stortingsrepresentantene Tove Karoline Knutsen og Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet.

Prosjektet Ibedrift er en del av ordningen «Raskere tilbake» som er regjeringens satsing på rehabilitering for mennesker som er sykemeldt eller som står i fare for å bli det.

Foreløpig kjøres prosjektet i Telemark, Buskerud, Vestfold og Troms, i regi av henholdsvis Universitetssykehuset i Nord-Norge og Sykehuset i Vestfold ved Kysthospitalet i Stavern.

Målet med Ibedrift er å få ned sykefraværet gjennom økt forståelse, trygghet og innsikt i egen situasjon og i tillegg kunne gi et godt koordinert hjelpetilbud ved behov.

– Vi mener Ibedrift på en fabelaktig måte har maktet å realisere selve hovedideen med Samhandlingsreformen; nemlig forebyggende og helsefremmende arbeid gjennom tverrfaglig innsats, sier Kari Henriksen.

Metoden bygger på systematisk, tverrfaglig innsats i utvalgte sektorer og bedrifter, særlig rettet mot arbeidstakere med rygg, muskel- og skjelettplager. Opplegget foregår på arbeidsplassen og inkluderer arbeidstaker, bedriftsledelse, Nav og tverrfaglig medisinsk helse- og rehabiliteringsteam. Satsingen støttes av både LO og NHO.

I forrige uke arrangerte stortingsrepresentantene et seminar på Stortinget der de ulike aktørene i Ibedrift deltok. Tilbakemeldingene var positive, og resultatene viser reduserte sykemeldingstall.

– Det ligger mye god helse i det å være på jobb, og det er gledelig å høre om de gode resultater. Vi må ha mer av dette i de ordinære tjenestene, understreker Knutsen. (ANB)