(Siste)

Selskaper som bryter menneskerettigheter og er innblandet i korrupsjon skal også lukes vekk.

I årsmeldingen for 2014 framgår det at Etikkrådet i år vil prioritere arbeidet med svært alvorlig miljøskade fra ulike former for industri høyere enn før. I stedet for å gå bredt ut og vurdere eksklusjon av alle miljøskadelige foretak, går rådet inn for en ny linje:

– Det kan være like effektivt å se på et mindre antall selskaper som synes å forårsake svært alvorlig miljøskade, som å kaste nettet vidt ut og snevre inn søket etter hvert, heter det i rapporten.

Særlig når det gjelder miljøskadelig fiske og konvertering av skog til plantasjer, er det sannsynlig at det vil komme nye tilrådninger om utelukkelse i år.

Etikkrådet vil også fjerne selskaper som bidrar til konflikt eller medvirker til menneskerettighetsbrudd. De vil spesielt undersøke områder der det er en særlig risiko for dette.

Oljeselskapet Kerr McGee ble i 2005 ekskludert fra SPU på grunn av letevirksomhet utenfor kysten av Vest-Sahara. I juni i fjor uttalte Etikkrådet at det er sannsynlig at oljeselskapet Totals leting etter olje samme sted også er i strid med reglene, men at en utelukkelse ikke var aktuelt:

– Det vi har funnet ut, er at virksomheten vil ta slutt før vi vil rekke å sluttbehandle det, og derfor har vi lagt saken til side, uttalte leder for etikkrådet, professor Ola Mestad, til NRK da.

SPU sitter med over 2 prosent av aksjene i Total til en verdi av rundt 18 milliarder kroner. Fondet er dermed fjerde største investor i det franske oljeselskapet. Selv om Mestad uttalte at saken var lagt til side i fjor, bør ikke Total føle seg for trygge. I årsmeldingen heter det nå nemlig at Etikkrådet spesielt vil følge med på Vest-Sahara, noe Mestad utdyper for Reuters:

– Vi følger nøye med på Totals arbeid i Vest–Sahara.

SPU hadde ved utgangen av 2013 investert i rundt 8.500 aksjeforetak. Etikkrådet har så langt ekskludert 60 selskaper, 40 av disse fordi de produserer tobakk eller særskilte våpen.

De øvrige 20 selskapene er utelukket på grunn av atferd, av disse er 14 svartelistet fordi de forårsaker alvorlig miljøskade. Av de 14 selskapene som er utelukket for miljøskade, er hensynet til menneskers liv og helse en del av begrunnelsen for 10 av dem. Etikkrådet understreker at de fortsetter å fokusere på arbeidstakerrettigheter, blant annet innenfor tekstilindustrien.

Når det gjelder korrupsjon vil Etikkrådet fortsette å se systematisk på selskaper med virksomhet i land og sektorer med høy risiko. Rådet har derfor satt i gang en studie av selskaper i olje- og gassektoren med virksomhet i land der risikoen for korrupsjon er særlig stor.

SPU kan videre ikke investere i selskaper som selger militært materiell til enkelte land. Fra januar 2014 omfatter dette Syria, Iran og Nord-Korea. Etikkrådet er derfor i ferd med å gjennomgå porteføljen med henblikk på å identifisere eventuelle selskaper som selger våpen eller militært materiell til disse landene. (ANB-NTB)