Flere sykepleiervikarer

Oppmerksomheten om arbeidstid og arbeidsvilkår for sykepleiervikarer kan paradoksalt nok føre til at det blir større behov for slike vikarer.

Oppmerksomheten om arbeidstid og arbeidsvilkår for sykepleiervikarer kan paradoksalt nok føre til at det blir større behov for slike vikarer. Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Adecco-saken vil føre til at det blir flere, ikke færre sykepleiervikarer.

DEL

(Siste) Det mener Christine Skjælaaen, som 10. juni forsvarte sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen om innleie av sykepleiere på norske sykehus.

– Den store oppmerksomheten om arbeidstid og arbeidsvilkår for sykepleiervikarer kan paradoksalt nok føre til at det blir større behov for slike vikarer, sier hun til Newswire.*

Skjælaaen mener bruddene på arbeidsmiljøloven hos vikarbyråer og offentlige helsevirksomheter har ført til skjerpet kontroll med arbeidstidsbestemmelsene. Det kan få uventede konsekvenser.

Sterk posisjon

– Når det blir mer orden på overtidsbruk og lange vakter, trengs det flere sykepleiere til å dekke opp vaktene. Hvis det ikke blir ansatt flere sykepleiere i faste stillinger, vil også det bidra til økt behov for innleie, fastslår hun etter å ha studert holdningene til innleide sykepleiervikarer.

I sin doktoravhandlingen skriver hun at vikarbyråene har en sterk posisjon på sykehusene.

– Ordningen med å leie inn sykepleiervikarer fra profesjonelle byråer, er en akseptert praksis ved sykehusene, og en helt vanlig måte å skaffe nødvendige vikarer på.

Stemningsskifte

Da ordningen ble innført i 2000, ble den ansett som en nødløsning man tydde til når alt annet var forsøkt.

– Stemningsskiftet kom da sykehusene erfarte at ordningen fungerte, sier Skjælaaen.

– Vikarene holder høy faglig standard og sparer fast ansatte for mye overtid og belastende vakter. Mange vikarer tar flere oppdrag i samme avdeling og blir dermed godt kjent med rutiner og ansatte.

Kommet for å bli

Skjælaaen mener derfor at bemanningsselskapene er kommet for å bli.

– Før selskapene kom på banen, fantes det et stort og skjult vikarmarked. Sykehusene hadde mange ulike og til dels ineffektive måter å skaffe vikarer på. Det er neppe aktuelt å gå tilbake til slike ordninger, sier hub.

De siste tallene fra NHO Service, som organiserer bemanningsselskapene, viser at etterspørselen etter helsevikarer økte med nesten ti prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år.

Nedgang

– Vi venter en nedgang i andre kvartal på grunn av en del oppsagte kontrakter, men deretter regner vi med at markedet vil ta seg opp igjen. Uten bemanningsbransjen ser det for eksempel mørkt ut for ferieavviklingen i helsesektoren, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service.

Siden 2009 har helseforetakenes eget innkjøpsselskap (HINAS) koordinert alle vikaravtaler med bemanningsbransjen. (ANB)

*Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå, og NHO Service er blant byråets oppdragsgivere.

Artikkeltags