Nye streiker i vente

Leder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi varsler allerede nå at pensjonsspørsmålet også vil prege kommende oppgjør på sokkelen.

Leder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi varsler allerede nå at pensjonsspørsmålet også vil prege kommende oppgjør på sokkelen. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Leder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi varsler allerede nå at pensjonsspørsmålet også vil prege kommende oppgjør på sokkelen.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

– Dette slaget er ikke over, sier en forbannet forbundsleder til NTB.

Om en måneds tid skal funksjonærene på plattformene og på land ut i forhandlinger. Totalt dreier det seg om rundt 5.000 ansatte i oljeselskapene.

– De er akkurat like opptatt av pensjonsordningene som ble fjernet som de streikende, og like forbannet på de høye pensjonene til Statoil-sjef Helge Lund og co., sier Sande.

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne, som også var i konflikt, er enig med Sande i at pensjonsspørsmålet ikke forsvinner.

– Statoil og OLF vet at pensjonsspørsmålet vil bli tatt opp ved hver anledning framover, sier han.

Sinna mann

Etter funksjonærene følger oppgjøret for de ansatte i oljeservicebransjen. Her er harmonisering av lønnssystemer, ikke pensjon, det største stridsspørsmålet. Men misnøyen med motparten i Oljeindustriens Landsforening, er den samme.

– Det skal mye til før vi klarer å unngå en konflikt her, sier Sande, som slår fast at tonen i samtalene neppe vil være særlig god.

– Vårt sinne vil prege forhandlingene, det er klart. Samtidig er vi så profesjonelle at vi ikke vil la misnøyen med OLF komme i veien for en løsning dersom et godt tilbud legges på bordet.

Konflikten på sokkelen varte i 16 dager og kostet 3,1 milliarder kroner. En halvtime før lockout, grep arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) til tvungen lønnsnemnd for å forhindre produksjonsstans på norsk sokkel.

Ligger an til nederlag

De ansatte i oljesektoren får neppe den lukrative pensjonsordningen sin inn i tariffavtalen hvis Rikslønnsnemnda følger sin vanlige praksis.

Nemnda har ingen tradisjon for å bringe nye prinsipper inn i det sentrale avtaleverket, ifølge forsker Kristine Nergaard ved forskningsstiftelsen Fafo. Mens professor i petroleumsøkonom Øystein Noreng mener Oljeindustriens Landsforening spiller høyt og risikerer å gå på et nederlag i tvungen lønnsnemnd, mener Nergaard sjansene for arbeidstakerne til å vinne fram er små.

– Rikslønnsnemnda står selvsagt helt fritt i hvordan den vurderer kravene fra partene, men det er svært sjelden den innfører nye prinsipper gjennom sin behandling. Pensjonsspørsmål i sokkelkonflikten vil være et slikt element, sier hun til NTB.

De organiserte i Industri Energi, SAFE og Lederne streiket for retten til å velge å gå av med pensjon med full opptjening når de fyller 62 år. Dette er en ordning de fleste av dem har hatt i sine lokale avtaler inntil nylig, men som de Statoil-ansatte mistet da ledelsen reviderte bedriftens pensjonsordninger.

Har sagt nei før

Spørsmålet om det er mulig å bringe ordningen inn igjen gjennom de sentrale forhandlingene vil bli gitt grundig drøfting når partene skal fremme sine argumenter for nemnda. De gangene spørsmål om pensjon og pensjonsalder har kommet opp tidligere har nemnda vendt tommelen ned for endringer.

– Vi forventer at Rikslønnsnemnda ivaretar en oppdragende funksjon med tanke på å forhindre et lignende angrep på streikeretten i framtiden. At vi får fullt medhold i våre krav, er den eneste måten å få slutt på dette uvesenet på, sier Sande.

Pensjonskravet er ikke i strid med pensjonsreformen, snarere tvert imot, mener han.

– Pensjonsordningen vi mistet er ikke i strid med pensjonsreformen. Det er arbeidsgiverne som saboterer den ved å sparke alle som fyller 65 år.

Det er ellevte gangen en arbeidskonflikt på faste installasjoner på norsk sokkel går til tvungen lønnsnemnd de siste 34 årene, med hovedantallet i den første halvdelen, ifølge Fafo. En kjennelse er ikke ventet før tidlig i høst. (ANB-NTB)

Artikkeltags