Nytt uformelt møte

Avstanden mellom tilbudet fra Leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Statens Leif Forsell er på hele 1,6 milliarder kroner. Til høyre leder i Norsk Bondelag Nils T. Bjørke.

Avstanden mellom tilbudet fra Leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Statens Leif Forsell er på hele 1,6 milliarder kroner. Til høyre leder i Norsk Bondelag Nils T. Bjørke. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Staten og de to bondeorganisasjonene fortsetter med uformelle møter for å avklare forhandlinger om årets jordbruksoppgjør.

DEL

Sykkel VM-tilbud: Få to uker med BA levert hjem gratis

Over to døgn etter at staten la fram sitt tilbud på 900 millioner kroner, var det fredag kveld fortsatt usikkert om det blir forhandlinger eller om oppgjøret går direkte til Stortinget.

Avstanden mellom statens tilbud og kravet fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er på hele 1,6 milliarder kroner.

Etter et uformelt ledermøte mellom partene fredag morgen ble det fredag kveld klart at partene fortsetter de uformelle samtalene på ledernivå lørdag morgen.

Uaktuelt nå

Leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag sier at svaret på om det blir forhandlinger eller ikke, henger på utfallet av møtet lørdag.

– Vi stilte noen oppklarende spørsmål under et uformelt ledermøte fredag. Vi forventer svar når vi møtes på nytt lørdag, og svarene vi får vil være helt avgjørende for om vi går i forhandlinger. Pr dato er vi i alle fall ikke klar til å forhandle, sier han til NTB fredag kveld.

Leder Merete Furuberg i Norsk Bonde og Småbrukarlag sier at ikke noe er sikkert, men at hun forventer klare svar fra statens forhandlingsleder Leif Forsell på de spørsmålene som Bondelaget og Småbrukarlaget stilte fredag.

– I så fall får vi også en avklaring på om det blir forhandlinger eller ikke, sier hun.

Stor avstand

Statens tilbud med en total ramme på 900 millioner kroner ble presentert onsdag. 300 millioner kroner er beregnet finansiert gjennom dyrere mat i statens tilbud, noe som samlet utgjør 0,5 prosent prisvekst.

Avstanden mellom partene er stor. Organisasjonenes krav er på 2,2 milliarder kroner, og bondeorganisasjonene oppfatter dessuten at statens reelle tilbud ligger på 625 millioner kroner.

Avstanden er dermed på 1,6 milliarder kroner.

At én eller begge organisasjonene velger å ikke innlede forhandlinger, er ett mulig utfall. At de bestemmer seg for å forhandle på tross av klar misnøye med statens opprinnelige tilbud, er et annet.

Fristen i årets oppgjør er 16. mai. (ANB-NTB)

Artikkeltags