(Siste)

Det viser en ny danske studie om støy og akustikk i klasserom, som det danske arbeidsmiljøinstituttet har utført.

Her kommer det fram at lærere som underviser i lokaler med dårlig akustikk, trives dårligere i jobben enn kolleger som underviser i lokaler med bedre akustikk, skriver Stami.no.

Dårlig akustikk og støy i klasserommene fører derfor også til det dårligere læringsmiljøet til elevene.

Det påvirker blant annet elevenes muligheter til å snakke sammen og diskutere.

Det gjør det også vanskeligere for dem å høre hva som blir sagt.

Lærere som underviser i klasserom med lang etterklangstid er ofte mindre tilfreds med jobben og føler at de mangler energi enn andre lærere.

De ønsker også i større grad å bytte jobb enn kollegene som arbeider i klasserom med kortere etterklang.

Ønske om å bytte jobb er hele seks ganger høyere blant lærer som underviser i klasserom med lang etterklangstid, enn blant de som underviser i klasserom med kort etterklangstid.

Lærere som blir utsatt for støy i minst en fjerdedel av arbeidstiden, er også mindre motivert og har større søvnbehov enn lærere som blir mindre utsatte for støy.

Et overraskende resultat i undersøkelsen er at lærerne som jobber mellom 31 og 37 timer i uka uke oppgir at de er mindre fysisk slitne enn de som underviser mindre enn 31 timer per uke.

Ifølge Stami (Statens arbeidsmiljøinstitutt) er at støy en vesentlig utfordring i norsk arbeidsliv.

Den gir til dårligere trivsel og helse, og den forekommer på en rekke arbeidsplasser.

Støy kan også virke inn på sikkerheten og kommunikasjonen på arbeidsplassen.

I yrker med høy kvinneandel, er det disse yrkene som er mest utsatt for støy: barne- og ungdomsarbeider, dagmamma, førskolelærer og servicepersonell (hotell/restaurant).

Her er hver femte arbeidstaker utsatt for sterk støy i minst en firedel av arbeidstiden. (ANB)