Streiken i staten er slutt

Arne Johannesen og UNIO avsluttet torsdag streiken.

Arne Johannesen og UNIO avsluttet torsdag streiken. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Høyskoleansatte, meteorologer og politifolk er i jobb igjen fra fredag etter at partene i streiken i staten ble enige.

DEL

Partene ble enige om at konflikten skal gå til frivillige nemndsbehandling. Det betyr at Unio-organiserte høyskoleansatte, meteorologer og politifolk nå tar opp igjen arbeidet.

– Vi har tatt ansvar for å sette universitets- og høgskoleutdannede på dagsorden. Nå tar vi ansvar ved å avslutte streiken. Denne streiken har skapt problemer for folk i hverdagen deres, vi oppretter en normal situasjon, sier forhandlingsleder i Unio på det statlige tariffområdet, Arne Johannessen.

Partene møttes hos Riksmekleren torsdag ettermiddag. Etter at Unio trappet opp streiken tidligere på dagen, var 3.500 statsansatte Unio-organiserte i streik.

– Jeg er glad for at streiken med dette er avsluttet, slik at arbeidet kan gjenopptas, sier administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap).

Unio Stat var den siste av organisasjonene som fortsatt var i streik i offentlig sektor.

– Vi har stått med rak rygg i konflikten og kjempet for at utdanning må lønne seg bedre i staten. Gjennom hele prosessen har vi stått på for å få en forhandlingsløsning. Streiken avsluttes slik at vi får viktige samfunnsfunksjoner i gang igjen, sier Johannessen.

Tvisteløsningsorganet er Rikslønnsnemnda, som til slutt vil bestemme hvilket resultat Unios grupper i staten får. Rikslønnsnemnda vil normalt bygge sitt resultat på den løsningen som LO stat og YS stat har godtatt. Det blir ingen uravstemning på det endelig resultatet.

– Etter vår mening er det bedre å avslutte med frivillig mekling enn å risikere tvungen lønnsnemnd som alltid vil være et nederlag for tariffsystemet, sier forhandlingsleder Johannessen.

Han forteller at de har fått mange gode tilbakemeldinger underveis, men at han er klar over at mange synes det har vært belastende.

– Men jeg mener vi har fått vårt budskap tydelig fram, sier Johannesen.

Unio-lederen ønsker ikke å spekulere hva han tror de kan oppnå med en lønnsbehandling som de andre partene i offentlig sektor ikke fikk.

– Når tre av fire parter er enige, er det svært vanskelig å få noe annet i tariffavtalen som skal gjelde for denne perioden. Men det kommer viktige tariffoppgjør etter dette.

Administrasjonsminister Aasrud står fortsatt på at de i utgangspunktet la fram et godt tilbud, og er glad for at de fikk til en avtale med de tre andre sammenslutningene.

– Og jeg er fornøyd med at vi klarte å få en god likelønnsprofil. Det er en av de viktigste tingene jeg har jobbet med i dette oppgjøret, sier Aasrud.

Aasrud skryter av arbeidet til Riksmekler Kari Gjesteby har lagt ned for at partene til slutt skulle bli enige.

Kari Gjesteby forteller at Rikslønnsnemnda brukes i forskjellige sammenhenger, som for eksempel ved tvungen lønnsnemnd.

– Men her har partene valgt å spørre om de kan ta en jobb som frivillig meklingsorgan. Derfor overlates nå avrenningen av dette tariff-forhandlingene til denne nemnda.

Unio-leder Anders Folkestad sier at dette er en måte å komme seg videre på, og få saken behandlet i en annen instans.

– Og det betyr at de streikene går tilbake til arbeid. De får beskjed om at det skal skje så raskt som praktisk mulig. Og så må de vente på den endelige tariffavtalen til den er ferdigbehandlet. (ANB-NTB)

Artikkeltags