(Siste)

Seks av ti ledere svarte at de ikke er fornøyd med den lønnen de mottar. Det kommer fram i den årlige undersøkelsen til Norsk Ledelsesbarometer. Den er utført blant 3.460 ledere og mellomledere over hele landet.

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne mener det ikke alltid er sammenheng mellom lønn og stillingsinnhold for norske ledere.

– Det er nok i mange tilfeller slik at ansvar og krav ikke reflekteres i lønnen, mener han.

Ledelsesbarometeret avdekker store lønnsforskjeller mellom kvinnelige og mannlige ledere. En kvinnelig leder tjener i snitt 70.000 kroner mindre i året enn sin mannlige kollega. Brekke mener lønnsforskjellene i mange bransjer er urovekkende stor.

– En mulig forklaring kan være at kvinnelige ledere med individuell lønnsfastsettelse ikke er like gode til å stå på kravene som sine mannlige kolleger. Det kan virke som om kvinnelige sjefer er litt mer tilbakeholdne og beskjedne på egne vegne. Forhåpentligvis vil vi lykkes i å oppnå lik lønn i årene framover, sier han. (ANB-NTB)