Trygdeoppgjør i havn

De som er avhengig å få "lønna" fra Nav, er ikke fornøyd med årets trygdeoppgjør.

De som er avhengig å få "lønna" fra Nav, er ikke fornøyd med årets trygdeoppgjør. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Partene i trygdeoppgjøret ble enige onsdag. FFO er skuffet over resultatet.

DEL

Folketrygdens grunnbeløp økes med 2.906 kroner fra 1. mai.

Det nye grunnbeløpet (G) i folketrygden ender dermed på 82.122 kroner.

I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram 15. mai, anslo regjeringen at lønnsveksten til å bli 3,75 prosent i 2012. Økningen av grunnbeløpet i folketrygden med 2.906 tilsvarer 3,67 prosent.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) mener anslaget i revidert nasjonalbudsjett et svært lavt, noe som vil slå uheldig ut for personer som mottar uførepensjon.

– Dette trygdeoppgjøret gir dessverre ingen fullgod lønnsvekst for landets rundt 300.000 uføre, sier generalsekretær i FFO, Liv Arum.

Hun sier det er stor sannsynlighet for at lønnsveksten i Norge blir høyere enn regjeringens anslag.

– Dermed blir reguleringen av grunnbeløpet for lavt i våre øyne. Sannsynligheten for at dagens uførepensjonister vil sakke akterut sammenlignet med andre lønnsmottakere i 2012 er stor, sier Arum.

Årets oppgjør ble forhandlet fram mellom regjeringen og Pensjonistforbundet, FFO, SAFO, LO, YS, Unio og Akademikerne. (ANB–NTB)

Artikkeltags