Velg riktig utdanning

Vil du ha jobb i Nord-Norge - her representert ved Statoils anlegg på Melkøya - bør du tenke deg godt om før du søker høyere utdanning.

Vil du ha jobb i Nord-Norge - her representert ved Statoils anlegg på Melkøya - bør du tenke deg godt om før du søker høyere utdanning. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Vil du ha jobb der du bor, bør du tenke deg godt om før du søker høyere utdanning i helga.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Søndag 15. april går fristen ut for å søke universiteter og høyskoler, og utdanningsvalget kan avgjøre om – og hvor – du får jobb i framtiden.

– Ja, valg av utdanning kan være helt avgjørende for mulighetene for å finne en jobb i for eksempel Nord-Norge, sier statssekretær i samferdselsdepartementet Erik Lahnstein (Sp), tidligere statssekretær i utenriksdepartementet med ansvar for nordområdesaker.

Han oppfordrer derfor ungdommen til å tenke seg godt om når søknadene om opptak til universitet og høyskoler skal sendes av gårde.

– Regjeringens visjon om å utnytte mulighetene i nord, kan bare realiseres dersom vi har folk med kompetanse til å utføre alle oppgavene det er behov for i private bedrifter og offentlig virksomhet, sier Lahnstein, som nå er statssekretær for samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

– Det er en skrikende mangel på de fleste former for realfagskompetanse i Nord-Norge. Særlig er mangelen på ingeniører stor.

Han viser til at bedriftenes muligheter for videre vekst og for nyetableringer i landsdelen begrenses av tilgangen på folk.

– Resultatet kan bli at en stor del av ringvirkningens som skapes av økt aktivitet i nordområdene, kommer andre steder enn i Nord-Norge. Oljenæringen og gruveindustrien flyr allerede inn folk fra hele landet og fra store deler av verden for å utføre de jobbene det ikke finnes kompetanse til lokalt, sier Lahnstein.

– Som politikere kan vi ikke gi noen garantier og løfter om hvilke jobber som vil finnes i framtiden. Men regjeringen har planer om å fortsette opptrappingen i veibyggingen i Nord-Norge, og de store petroleumsprosjektene som er under utvikling, vil trenge folk i mange tiår.

Lahnstein peker på at det også innen offentlig sektor forventes behov for fagfolk på mange områder i lang tid.

– I mange kommuner har man store problemer med å få tak i lærere og folk med utdanning innen helse- og sosialfag. En høy standard på det offentlige tjenestetilbudet er også avgjørende for å utvikle attraktive lokalsamfunn og påvirker dermed mulighetene for våre langsiktige muligheter til å utnytte mulighetene i nord. (ANB)

Artikkeltags