Gå til sidens hovedinnhold

Vil selge seg ned i ti selskaper

Artikkelen er over 6 år gammel

Blant disse er SAS, Cermaq og Flytoget.

(Siste)

Regjeringen ønsker å selge selskaper der det ikke finnes en særskilt grunn til statlig eierskap.

Det er klart etter at næringsminister Monica Mæland (H) la fram eierskapsmeldingen fredag. Eierskapsmeldingen er en stortingsmelding om statens direkte eierskap i selskaper. Per i dag eier staten en tredel av verdiene på Oslo Børs, i tillegg til en rekke hel- og deleide selskaper.

- Privat eierskap er og skal være hovedregelen i Norge. Eierskapsmeldingen gjenspeiler dette, sa Mæland.

Regjeringen mener privat eierskap gir større eiermangfold og forhindrer maktkonsentrasjon. Dessuten påpekte Mæland at staten som eier mangler industriell kompetanse og at det kan bli rollekonflikter.

Når hovedregelen er privat eierskap, mener regjeringen det skal foreligge særlige hensyn hvis staten skal eie. Det skal begrunnes, for eksempel med at man ønsker å holde kompetanse og hovedkontor i Norge.

For selskapene Ambita, Baneservice, Cermaq, Entra Holding, Flytoget, Mesta, SAS og Veterinærmedisinsk Oppdragssenter (Veso) mener regjeringen det ikke foreligger grunnlag for statlig eierskap. I neste års statsbudsjett vil regjeringen be om fullmakt til å kunne redusere statens eierskap helt eller delvis i disse selskapene. I tillegg vil regjeringen redusere statens eierskap ned mot 34 prosent i de børsnoterte selskapene Telenor og Kongsberg Gruppen. Dette begrunnes med at man med mer enn en tredel av aksjene kan kreve at hovedkontoret forblir i Norge.

Fornuftig

Eierskapsmeldingen går gjennom regjeringens eierpolitikk og hvordan det statlige eierskapet skal utøves.

- Å redusere statlig aksjeeierskap er i tråd med signalene regjeringen har gitt. Jeg syns meldingen viser at de har et svært bevisst forhold til hvordan de går inn i dette, sier professor i selskapsrett, Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo, til NTB.

Hun syns meldingen virker velbegrunnet:

- Det kan være fornuftig å redusere aksjebeholdningen både for å frigjøre midler og for å redusere antall tilfeller der staten havner i den vanskelige dobbeltrollen den ofte gjør nå. Det er problematisk å både være aksjonær og den myndigheten som gir generelle reguleringer og forskrifter. Det blir interessant å se hva regjeringen kommer fram til når den får klargjort bedre hvordan staten skal være en aktiv og tydelig aksjonær i de selskapene der staten fortsatt skal være tungt inne.

Holder på Statoil

Før meldingen kom var det spekulert på om regjeringen vil be om fullmakt til å selge andeler av Statoil. Det skjedde ikke. Næringsministeren påpekte at Statoil har en helt spesiell posisjon i Norge, og at det er bred politisk enighet om at staten bør eie majoriteten av selskapet. Den politiske diskusjonen dreier seg om hvor stor majoritetsandelen skal være. Selv om Høyre tidligere har sagt at de syns den bør reduseres fra 67 til 51 prosent, er det altså ikke aktuelt å gå inn for dette nå.

Mæland sier nedsalg ikke er noe som vil skje umiddelbart.

- De fullmaktene vi ber om betyr ikke nødvendigvis salg. Det betyr at vi har mulighet til å vurdere salg. Reduksjon av statens eierskap vil ta tid og skje gradvis, vi har ikke hastverk, sier hun.

(ANB-NTB)

Kommentarer til denne saken