Gå til sidens hovedinnhold

Næringslivet prioriterer ny vei og jernbane

Det er avgjørende at Stortinget nå i vår bekrefter at fellesprosjektet K5 med ny vei og bane Arna-Stanghelle skal i gang.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ny vei og bane Bergen og Voss er avgjørende for et velfungerende næringsliv i Bergensregionen og Vestland fylke. Derfor er det betryggende at regjeringen har bekreftet felles planlegging og utbygging av alternativ K5 med ny vei og bane Arna-Stanghelle i Nasjonal Transportplan (NTP). Samtidig er vi ikke i mål før hele strekningen Bergen-Voss er på plass.

70 prosent av varene inn til Bergensregionen kommer med Bergensbanen eller på E16. Både vei og jernbane svært rasutsatt og deler av infrastrukturen utdatert. Deler av jernbanens trase er langt over hundre år, og farten er omtrent den samme som ved åpningen ved inngangen til forrige århundre. Derfor har også 9 av 10 næringslivsledere prioritert K5 på topp på listen over viktige storprosjekter de kommende årene i Vestland fylke.

Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet har beregnet at gevinsten ved å bygge ny vei og jernbane samtidig er på fire milliarder kroner bare for Arna-Stanghelle, og på 11 milliarder kroner for hele strekningen til Voss. Derfor er det avgjørende at Stortinget nå i vår bekrefter at fellesprosjektet K5 med ny vei og bane Arna-Stanghelle skal i gang.

For å sikre fellesprosjektet ønsker vi at strekningen prosjektfinansieres slik at midlene kommer til prosjektet i stedet for til veivesen og jernbanedirektorat. Da kan prosjektledelsen prioritere de tiltak som gir raskest mulig fremgang for både vei og jernbane.

En felles anleggsstart i 2024 vil være den beste garantien for at næringsliv og innbyggere skal stole på at storting og regjering står bak løftet om K5. Vi er bekymret for at jernbanedelen skal komme i spill hvis vi skal vente til 2026–27 på jernbanedelen i prosjektet. Derfor mener vi K5 må bli et eget utbyggingsprosjekt med egen finansiering som sikrer optimal fremdrift.

Hvorfor er næringslivet så «keen» på dette? Pandemien har synliggjort hvor viktig det er med sikker og forutsigbar vareforsyning. Øst-korridoren mellom Voss og Bergen har ingen reelle omkjøringsmuligheter, og en togavsporing eller en rasstengt E16 vil få store konsekvenser for varetransporten og derved både for forbrukerne og betydelige ringvirkninger i næringslivet. Turistnæringen vil også bli skadelidende, og mange dagpendler Voss-Bergen.

Les også

Få fart på ny vei og bane mellom Bergen og Voss

Et perspektiv som har vært fraværende i debatten er ansvaret for ansatte som har som jobb å kjøre med varer på veien. Godstogene er like sårbare for ras som persontogene. Fjellskred og ras skiller ikke mellom transportformene. Derfor har vi som arbeidsgivere et ansvar for å prioritere trygg infrastruktur og fremkommelighet for våre medarbeidere bak rattet og i godslokomotivet.

Når dette leses, sitter våre folkevalgte på Stortinget og forhandler om prioriteringene som må til i arbeidet med NTP 2022–2033. Vi forventer at et samlet næringsliv blir hørt.

Vår prioritering er i tråd med lokalpolitiske vedtak i Bergen, i kommunene langs banen og i fylket. Næringslivet trenger et forpliktende vedtak for oppstart av anleggsarbeidet med K5 – ny vei og jernbane mellom Arna og Stanghelle som første viktige del av sikker, rask og trygg vei og jernbane mellom Bergen og Voss i 2024. Videre må planarbeidet for hele strekningen sikres midler. Strekningen bør være ferdig utbygget før 2040.

Les også

Europaveier til besvær