– Nærmiljøet stiller opp

LEDER: Siw Østensen i Orange Helse er prosjektleder for det nye asylmottaket for enslige mindreårige asylsøkere på Flaktveit i Åsane.FOTO: RUNE JOHANSEN

LEDER: Siw Østensen i Orange Helse er prosjektleder for det nye asylmottaket for enslige mindreårige asylsøkere på Flaktveit i Åsane.FOTO: RUNE JOHANSEN

Av og
Artikkelen er over 2 år gammel

Et nytt døgnbemannet asylmottak for enslige, mindreårige er på kort tid stablet på bena. – Vi har møtt et fantastisk engasjement i nærmiljøet på Flaktveit.

DEL

Det sier Siw Østensen, prosjektleder for det nye asylmottaket for enslige, mindreårige asylsøkere i Breimyra på Flaktveit i Åsane.

Torsdag åpnet mottaket. Dagen før visste de ikke når de første beboerne skulle komme, alder eller kjønn.

– Enorm respons

– De første tolv flotte ungdommene kom på torsdag. De er fra 15 til 18 år gamle, tre jenter og resten gutter, fra Syria, Afghanistan, Somalia og Eritrea, forteller Østensen.

Hvor mange som skal bo på mottaket er ennå ikke helt avklart. De har hatt noen hektiske uker frem mot åpningen.

– Vi fikk en enorm respons da vi lyste ut stillinger, og har ansatt mange kompetente og flotte personer. I tillegg har vi vært i kontakt med blant annet Røde Kors, menigheter og Flaktveit idrettslag – det er et fantastisk flott idrettslag.

– Positivt

Østensen forteller at de har et opplegg på plass for ungdommene allerede nå fra denne helgen.

– Vi merker engasjementet fra nærmiljøet og viljen til å hjelpe, sier Østensen.

– Har det kommet noen reaksjoner fra beboere i området?

– Ja, mange er opptatt av hvem som kommer, om det er gutter eller jenter, hvor de kommer fra, hvor de skal gå på skole, og hvordan dette vil påvirke nabolaget. Mange vil jo kanskje få nye spillere på fotballaget eller nye klassekamerater. Vi vil jobbe for at ungdommene blir en positivt del av nabolaget, sier prosjektlederen i Orange Helse.

En slik tilnærming har Remy Dale i Flaktveit Idrettsklubb veldig tro på.

– Vi som idrettsklubb vet hvor mye klubben har betydd for hvor bra alt har blitt på Flaktveit. Når det åpner et asylmottak her, er vi opptatt av at det skal gå bra også, sier Dale.

Lokaler til disposisjon

I første omgang stiller klubben lokaler til rådighet.

Orange Helse skal få bruke Flaktveithallen, ulike gymsaler og Vi Bryr Oss-salen til å få aktivisert ungdommene og gi dem en form for undervisning frem til de kommer i gang med ordinær skolegang, forteller han.

– Vi har hatt en veldig god dialog med Orange og samarbeidet vil bare øke fremover, sier Dale.

De første ukene vil alt skje i regi av Orange. Etter hvert er målet å få integrert dem i klubben, opplyser han.

– Vi er en fleridrettsklubb med ni forskjellige grener, så jeg håper ungdommene er interessert i noe av det vi har å tilby, eventuelt at de finner noe av interesse hos andre klubber i Åsane, sier Dale, og viser til at Hovding eksempelvis kan tilby friidrett.

Han tror også at ungdomsklubben og idrettslagets egen ungdomsgruppe kan være fine arenaer for Flaktveits nye innbyggere.

Kjent tema

Engasjementet i Flaktveit IK er en deltidsjobb, mens fulltidsjobben hans er i barnevernet. Der arbeider han nettopp med enslige flyktninger.

– Jeg kjenner at det er en god ballast, sier han.

– Hvilke tilbakemeldinger har dere fått?

– Folk flest er veldig positive og ønsker å bidra. Men selvfølgelig er det enkelte som er bekymret for dette. Jeg håper og tror vi skal få en positiv at det går bra, og vil at folk skal vite at vi som idrettsklubb gjør det vi kan, sier Dale.

Krav til døgnbemanning

Behovet for mottaksplasser til asylsøkere er skrikende.

I region vest har Utlendingsdirektoratet (UDI) lyst ut 450 nye plasser bare til enslige mindreårige asylsøkere, forteller regiondirektør i UDI Vest, Atle Berge.

– Det tilsvarer ti nye mottak. De må ha døgnbemanning og minst to ansatte til stede om natten, forklarer han.

Det er krav til døgnkontinuerlig bemanning, og i snitt er det cirka tolv til fjorten ansatte ved hvert mottak for enslige mindreårige asylsøkere.

– Det er en sårbar gruppe, og viktig med tett oppfølging, sier Berge.

Han sier de fleste enslige mindreårige kommer fra Afghanistan, fulgt av Syria og Eritrea.