Kjøttprodukter som inneholder salmonellabakterier kan være solgt i store deler av landet, ifølge dokumenter Nationen har fått innsyn i.

Ifølge avisen har 4.000 kilo kjøtt måttet kastes, samt at store mengder kjøtt er blitt hentet fra en rekke utsalgssteder.

Ifølge Nationen dreier det seg om fryst storfekjøtt importert fra Namibia. En liste avisen har fått innsyn i, viser at åtte ulike kjøttprodukter er solgt til nærmere 30 utsalgssteder i Oslo og Drammen, det meste kebab. Det er imidlertid uklart om alt kjøttet inneholder salmonella.

Administrerende direktør Lars Person i GPS Food Group, som importerte kjøttet, opplyser at det var testet for salmonella av namibiske myndigheter.

– Både vi og eksportøren i Namibia er derfor meget interessert i å komme til bunns i denne saken og prøve å finne svar på om og hvordan salmonella kan forekomme i dette partiet, skriver han i en epost.

Noe av kjøttet er solgt videre til Fatland. Kommunikasjonsansvarlig Stine Rørvik bekrefter ifølge Nationen at selskapet er involvert i saken.

– Vi fikk garantier om at storfekjøttet var fritt for salmonella, sier hun.

Hun opplyser at saken følges opp i tett dialog med Mattilsynet.

Nylig ble det kjent at flere typer spekevarer fra Pers Kjøkken trekkes tilbake fordi det er påvist salmonella i kjøttvarer som er brukt i disse produktene. Nationen erfarer at disse produktene inneholder storfekjøttet som det er påvist salmonella i.

– Ifølge den informasjonen vi har, så er det ingen virksomheter i Bergen som har mottatt dette partiet. De virksomhetene som har mottatt kjøttet i Mattilsynets region Sør og Vest, har gjennomført sporing, og det er ikke noe kjøtt igjen, sier Ingeborg Sveinsdottir, seksjonssjef i Seksjon slakteritilsyn Romerike og Oslo.

Rettelse lagt inn 24.03.23 klokken 1158: I den første saken skrev Nationen at kebabkjøtt fra dette partiet også skal ha blitt solgt i Bergen. Mattilsynet opplyser at det ikke medfører riktighet. Bergen er derfor tatt bort fra oppramsingen i saken.