Nattestenging av fem tunneler på E16 Bergen-Voss viser hvorfor det er viktig å få bygget ny vei mellom Voss og Bergen. Alle tunnelene som stenges ligger øst for det som er første trinn av prosjektet, og demonstrerer at det er viktig å få neste trinn prioritert.

Det er ikke hvert år at vegvesenet stenger 5 tunneler på strekningen for å drive etterlengtet oppgradering. Men det er fristende å bemerke, at denne oppgraderingen nok ikke hadde vært nødvendig om en nå hadde kommet i gang med å bygge ny vei – hele veien. Derfor er det med en følelse av bortkastede penger og bortkastet tid en ser på de utbedringene som nå skjer. Det er bra at vedlikehold og utbedringer skjer, men det beste hadde vært om vi hadde bygget nytt nå.

Stengingen illustrerer sårbarheten. Denne gangen er dette planlagt, og varslet. Men ofte når veien stenges, er det ulykker eller uforutsette hendelser som gjør det. Konsekvensen er den samme – folk og varer kommer ikke frem.

Omkjøringsveiene er mildt sagt utfordrende som vi vet. Denne gangen er det egentlig bare en mulighet – å kjøre via krøtterstien Fv7 via Granvin. Du skal ikke være Nostradamus for å spå at det lett kan bli tilfeller av at også denne veien er sperret. Vi tenker med gru på vogntog som sent om natten må kjøre Fv7, en vei som også er rasutsatt. Dette skal skje i tre år nå, og spesielt vinterstid vil dette være utfordrende.

I tillegg er dette over en times ekstra reisetid. Det gir selvsagt utfordringer for all logistikk langs strekningen. Vi ser at godstransport må kjøre omveier, og må kanskje først kjøre til Voss og losse eller laste, for så å snu og kjøre tilbake igjen til Granvin og så videre.

Tunnelene stenges helt mellom 22.00 og 05.00. Noen vil kanskje si «ta toget, da». Men der sørgelig få avganger fra Voss til Bergen i dette tidsrommet. I praksis en aktuell avgang.

Mange kan sikkert tilpasse seg. Noen kan det ikke og må stå og vente eller kjøre den lange veien rundt. Sykebiler slipper nok gjennom, men det er verdt å huske på at de fleste som kommer til legevakt, kommer ikke med blålys, men privatbil.

Men arbeidene må gjøres. Dersom vi hadde hatt ny vei og bane nå, ville disse arbeidene være unødvendige. Men om en måtte foreta slike arbeider på hovedveien, kunne gjøres uten at en trengte å stenge veien. Da hadde man hatt en hovedvei med mer plass, og en tjenlig omkjøringsvei. Vossesamfunnet ville ikke behøvd å være en blindvei på nattestid i tre år, og Bolstadøyri og bygdene mellom tunnelene ikke behøvd å være innestengt.

Vi bør komme i gang så fort som mulig med ny vei hele veien for å slippe denne utfordrende og farlige situasjonen i fremtiden.