Det opplyser Nina Andersen som er leder for Nav Øygarden.

– Vi har ikke hatt noen generell avtale med Nautnes fiskevær og Ove Forstrønen, men de har blitt brukt i enkeltsaker frem til i fjor på denne tiden, sier hun.

Nav får jevnlig henvendelser fra brukere som mangler bolig, og som trenger hjelp til å finne et bosted.

– Forstrønen har hatt boliger og vært velvillig til å ta imot beboere fra Nav. Det er det ikke alle huseiere som er, sier Andersen.

Forstrønen er i siden juni i fjor dømt både i tingretten og lagmannsretten for å ha utnyttet en latvisk kvinne. Saken er anket til Høyesterett. I tillegg er han under etterforskning for sosial dumping.

Nylig gikk to av dem som leier bolig hos Forstrønen ut i BA og fortalte om hvordan de mener han har utnyttet dem og deres arbeidskraft i perioden hvor de har bodd der.

– Har vært en velvillig huseier

I fjor vår sluttet Nav å sende folk til Nautnes fiskevær.

– Jeg ønsker ikke gå inn på hvorfor man avsluttet den praksisen. Det handler om flere saker, ikke bare ett enkelttilfelle, sier Andersen.

– Så det er ikke direkte knyttet til rettssaken som har gått mot Forstrønen?

– Nei, det var ikke i forbindelse med den. Vi avviklet praksisen for cirka ett år siden.

Andersen kan ikke svare presis på hvor lenge folk har blitt henvist til Forstrønens boliger, men opplyser at det var en praksis også i tidligere Øygarden og Fjell kommune. I gamle Fjell kommune, hvor hun var leder for Nav frem til kommunesammenslåingen, anslår hun at praksisen har pågått siden før hun begynte i 2016.

– Men det er ikke snakk om noen avtale eller forpliktelser på noen måte.

– Et uformelt samarbeid?

– Jeg vet ikke om jeg vil kalle det et samarbeid. Han har vært en velvillig huseier som har annonsert at han har hatt ledige boliger og kunnet ta imot brukere fra Nav.

Andersen påpeker også at det ikke er Nav som inngår leieavtaler på vegne av brukerne.

– Det er den som leier som selv må ta stilling til om dette er et sted de kan bo.

– Helt nytt for meg, sier ordføreren

Ordfører Tom Georg Indrevik (H) i Øygarden kommune oppgir at dette er ny informasjon for ham, da BA spør om forholdet mellom Nav og Nautnes fiskevær.

– Dette kjente jeg overhodet ikke til. Jeg må undersøke hvilke rammer dette har ligget under. Vi har et eget kommunalt foretak som driver med boliger blant annet for vanskeligstilte.

Symphorien Pombe i Øygarden SV er glad for at Nav har sluttet å henvise personer til Nautnes fiskevær.

– At Andersen ikke ønsker å gå inn på hvorfor man avsluttet praksisen, som handler om flere saker, ikke bare enkelttilfeller, sier mye. Hun trengte ikke si mer enn det for å bli forstått, mener Pombe.

Han laster ikke Nav for å ha henvist folk til Nautnes fiskevær i utgangspunktet.

– Det ligger til Nav sitt mandat å blant annet tipse brukere om hvor det finnes utleieboliger. De gjør ikke dette bare for Forstrønen, men for mange med god moral i kommunen.

BA har forsøkt å komme i kontakt med Ove Forstrønen i forbindelse med saken, uten å få svar.

Hans forsvarer Einar Drægebø har avvist å kommentere denne saken overfor BA.