– De gjorde meg til en kriminell, sier Heidi Schjetne.

Lys og høy tar hun imot oss utenfor et slitent hus ytterst på Askøy.

51-åringen fremstår harmonisk og grei, selv om de siste årene har vært marerittaktige for den tidligere så aktive kvinnen.

Slapp bomben

Heidi Schjetne er en av de mange ofrene for det som er omtalt som Norges største rettsskandale.

Det er to år siden en statsråd, Riksadvokaten og Nav-sjefen innkalte til pressekonferanse.

Der slapp de bomben.


Fra 2012 hadde Nav tolket EUs trygdeforordning feil.

Etaten, hvis fremste oppgave er å yte bistand til den som faller utenfor arbeidslivet, hadde fattet mange tusen ulovlige vedtak som krevde tilbakebetaling, stoppet utbetalinger eller kuttet i ytelsene.

Alle vedtakene var gale.

78 har likevel blitt domfelt på grunn av feiltolkningen.

Heidi Schjetne er en av dem. Nav mente hun ikke hadde rett til å ta med arbeidsavklaringspenger utenlands, selv om hun var innen EØS-området.

Den da 49 år gamle kvinnen ble dømt til betinget fengsel og – kanskje enda verre – hun ble feilaktig kriminalisert og stigmatisert.

– Å få en slik dom var krenkende og flaut, sier hun.

Familien ødelagt

For Heidi ble det en livsendrende hendelse. Hun sier hun er blitt jaktet på av Nav i syv år.

– Jeg følte meg som en kriminell. Jeg ble stigmatisert av venner og kjente. Både noen i min egen familie og naboer forholdt seg til meg som om jeg var en kriminell, sier hun.

Familien ble ødelagt. I dag har Heidi og eksmannen delt omsorg for de tre barna.

Heidi sitter i den vesle stuen sin. Hun har bydd på kaffe, pepperkaker og tebrød.

På bordet står en gammel laptop.

Herfra skriver den åpenbart ressurssterke 51-åringen innlegg og kronikker om saken.

Det kan hun.

For mange år siden skrev hun flere artikler fra kontinentet her i avisen. Hun har også jobbet som journalist i BT ett år.

Nå er Heidi engasjert i gruppen som Nav-ofrene har dannet. De kaller seg Nav-opprydningen.

Først i oktober ble hun frikjent og renvasket. Hun var en av de 78 som ble domfelt etter at Nav feiltolket sitt eget regelverk og satte i gang rettsprosesser mot dem de mente misbrukte samfunnets støtteordninger.

Livet snudd på hodet

– Jeg krysset av på meldekortet som vanlig og meldte inn alt jeg gjorde av arbeid hver annen uke. Jeg ante ikke at jeg gjorde noe galt, sier Heidi.

Det gjorde hun heller ikke.

Rett før nyttår 2012 reiste hun og familien til Spania, samtidig som hun mottok arbeidsavklaringspenger.

Hun hadde etablert et lite firma som utviklet nettsider, og kunne ta med seg jobben utenlands.

Da hun vendte hjem sommeren 2014 tok det ikke mange ukene før livet hennes ble snudd på hodet.

– Det startet med at jeg fikk et brev fra Nav, der jeg ble gjort oppmerksom på at jeg kunne bli politianmeldt for forholdet.

Litt senere kom det krav om tilbakebetaling av de i alt 340.000 kronene Nav mente hun uberettiget hadde mottatt.

Hun husker hver hendelse og hvert brev veldig godt.

– I januar 2015 klagde jeg på kravet. Klagen ble avvist. I stedet politianmeldte Nav meg i mars samme år, forteller Heidi.

Hun hørte ikke noe mer, før hun fikk en telefon på 3. juledag(!).

Heidi har sunget inn en låt om årene hun har vært igjennom. Den er spilt inn i studio i London.

Grovt bedrageri

– Jeg fikk vite at jeg risikerte minst et år i fengsel. Så ba de meg stille til avhør dagen etter – midt i romjulen.

Siden har saken vært berammet i retten og utsatt tre ganger. Den fjerde gangen – i februar 2019 – ble hun dømt til 40 dagers betinget fengsel med to års prøvetid.

Retten fant at hun hadde begått «aktlaust grovt bedrageri».

«Retten fann det bevist at ho hadde latt være å melde frå til Nav om utanlandsopphald medan ho mottok arbeidsavklaringspenger, og at ho hadde mottatt stønad ho ikkje hadde krav på», heter det.

1. oktober 2021 ble hun frikjent.

– Gratulasjonene kom fra alle kanter. Min mor leste frifinnelsen igjen og igjen. Selv ble jeg mest perpleks. Årene som kriminell. straffedømt og vinningsforbryter var over, sier Heidi i dag.

Nå er hun frustrert over at rettsprosessen har tatt så lang tid og opprydningsarbeidet som foretas.

Hun kjemper for oppreisning for seg selv, men også for alle de andre som ble ofre i rettsskandalen.

Hun sier hun selv vil kreve millioner for tort og svie.


Har krav på oppreisning

I tillegg arbeider advokat Bjørn Kvernberg hos Elden med et fellessøksmål mot staten.

– Men dette er ikke besluttet ennå, sier Kvernberg til BA.

– Hva skal dere i så fall kreve?

– Det er det vi må vurdere. Jeg vil ikke si mer om dette nå, sier advokaten.

I Arbeids og sosialdepartementet erkjenner statssekretær Truls Wickholm (Ap) at denne saken har tatt lang tid.

– Det må være vanskelig å gå i så mange år og vente på å få saken opp på nytt. Politikere har mye makt, men vi har utøvende makt, ikke domfellende. Jeg kan ikke legge meg opp i domstolenes arbeid. Men jeg har forståelse for at det oppleves som lang tid, sier statssekretæren i en e-post til BA. Nav er så godt som ferdige med forvaltningssakene etter 2012. Straffedømte har fått tilbake penger eller fått slettet gjeld. I overkant av 7400 personer fått omgjort tidligere vedtak, og det økonomiske omfanget er per 1. oktober på om lag 325 millioner kroner, inkludert avskriving av gjeld, opplyser Wickholm.

– At det har tatt tid for de straffedømte å få sakene tatt opp på nytt, handler om saksgang i rettssystemet. For å få en rettslig avklaring i Høyesterett, ble det bedt om en uttalelse fra Efta-domstolen. Dette er utenfor Arbeids- og sosialdepartementets kontroll.

– 78 personer er blitt feilaktig domfelt og fått livene snudd på hodet. Familier har brutt sammen. Noen sliter psykisk. Noen har drevet næringsvirksomhet og fått denne ødelagt. Har du noen mening om hva som er rimelig erstatning for tort og svie – og hva kan du gjøre for å få fortgang i behandlingen av saken?

– De som har vært utsatt for straffeforfølgning, vil kunne ha krav på oppreisning. Det er Justisdepartementet som har ansvaret for denne lovgivningen. Den særskilte erstatningsordningen for forvaltningssakene gir ikke erstatning for ikke-økonomiske tap. Dette er gjort for å sikre likebehandling med andre saker hvor det er begått feil i forvaltningen.

– Har den politisk ledelsen i departementet noen kommentar til at det arbeides med et «massesøksmål» mot staten?

– Vi har ikke mottatt noe søksmål eller varsel om det, svarer statssekretær Wickholm.

Har forventninger

Neste torsdag skal statsråd Hadia Tajik og representanter for embetsverket møte noen av ofrene og advokat Bjørn Kvernberg.

Rune Halseth er leder i Nav-opprydningen. Han har store forhåpninger til møtet med Hadia Tajik.

– Vi skal gi en orientering om saken sett fra vår side. Og så har vi en forventning om at det nå blir ryddet opp slik det bør ryddes opp, sier han.