Nav: Over 12.000 sykefravær knyttet til koronaviruset

45.000 søknader om dagpenger ved permittering og 12.200 sykefravær er status etter de siste dagers drastiske tiltak relatert til koronaviruset.