– Noen har etterspurt og kanskje forventet et slikt tilbud. Samtidig er dette et dilemma for arbeidsgiver. Vi setter pris på kompetansen og erfaringen til de som har jobbet her lenge, og de er viktige for kontinuiteten og kulturen i TV 2, men der vi står nå er det naturlig å gi dette tilbudet, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes i en epost til Kampanje.

Gavepensjonstilbudet gjelder alle som har passert 60, eller fyller 60 år i 2023.

Sandnes sier videre at det kan komme ytterligere tiltak i løpet av høsten som for eksempel sluttpakker.

– Blandede følelser

Klubbleder Margrethe Håland Solheim sier til BA at rundt 40 ansatte får tilbud om gavepensjon, og fikk tilbudet sent mandag. Ingen har foreløpig sagt ja, og vil få rådgivning og samtaler, forteller hun.

Håland Solheim forteller at hun har fått både positive og negative reaksjoner etter nyheten ble kjent for alle de ansatte. Klubblederen representerer 460 medlemmer, og sier at de er i veldig ulike situasjoner.

– Ingen skal føle seg presset ut. Det er absolutt rom for ansatte over 60 år i TV 2. Men når vi først er i denne situasjonen, må vi bli færre, og da er slike løsninger å foretrekke. Men det er viktig at det oppleves frivillig.

– Er det noen som føler på et press?

– Det er vanskelig å si. Jeg har ikke snakket med noen enkeltpersoner om det, men det er ikke rart om enkelte føler seg utsatt når et tilbud går ut til en gruppe basert på alder.

– Hvordan var stemningen på møtet i dag?

– Folk er litt avventede, og det er litt blandede følelser. Noen klarer å ta det med ro, mens andre begynner å kjenne på at det ikke er så greit, sier Håland Solheim.

God løsning

Sportsanker Fin Gnatt (64) i TV 2 er ikke overrasket over tilbudet som fremkom under allmøtet tirsdag.

– Nei, jeg skjønner at det kommer. Det er en naturlig del av prosessen. Hvis noen føler for å ta det, så har de løst deler av problemene.

– Synes du det er en god måte å løse det på?

– Ja, det er en god måte å løse det på, og en vanlig ting å gjøre. Det har vært noen nedbemanningsperioder tidligere, og da søker man etter måter hvor folk kan gå frivillig ved å gi de litt lukrative avtaler.

I fjor hadde TV 2 en omsetning på rekordhøye 6,61 milliarder kroner. Men samtidig falt driftsresultatet fra 503 millioner kroner i 2021 til 77 millioner kroner i fjor. Svakere makroøkonomi, bortfall av Premier League samt distribusjonskonflikt er trukket fram som medvirkende årsaker til den kraftige nedgangen.

– Vil ikke monne

– Dette er triste nyheter, men dessverre gjenkjennelig i mediebransjen de siste ti årene. Å tilby gavepensjon er som regel første skritt i en nedbemanningsprosess, sier medieforsker Tellef S. Raabe ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) på NHH.

– Vi så det samme hos Dagens Næringsliv for bare noen uker siden. Ledelsen forsøker gjerne å kommunisere at det er frivillig og at ingen skal føle seg presset ut, men dette er et klart og tydelig signal om at man skal ned i årsverk, og at man kanskje vil få en bedre avtale ved å si ja.

Da kuttet på 400 millioner ble kjent i august, var Raabe overrasket over størrelsen på de anslåtte kostnadskuttene, og kalte det dramatisk for TV 2. Han er blant aktørene som har uttalt seg i TV 2s samfunnsrapport.

Der skriver han blant annet at det er viktig at et stå stort journalistisk miljø holder til på Vestlandet, og er med på å styrke medieklyngen i Bergen.

Raabe sier det blir spennende å se hvilke kutt-tiltak som kommer videre.

– Når de nå anslår et kutt på 400 millioner, vil dette tiltaket trolig ikke monne.

Raabe mener at færre årsverk og aktive hender generelt kan ramme både nyhet- og underholdningsproduksjonen til kanalen.

– At man skal klare å levere samme produkt med færre ressurser er ikke helt realistisk. Samtidig, BT kuttet en tredjedel av bemanningsbudsjettet sitt i 2016, og har siden styrket seg redaksjonelt. Man kvitter seg gjerne med kompetanse som ikke er like gjeldende, og ansetter på sikt nye medarbeidere som er flinkere på eksempelvis digitale verktøy.

Mener dette kan bli avgjørende

Raabe mener to ting kan bli avgjørende for TV 2s økonomiske fremtid. For det første om de får innvilget ny konsesjon som kommersiell allmennkringkaster, som løper ut i slutten av året, og om regjeringens forslag til kutt i momsfritak blir vedtatt.

Der er det alene anslått at TV 2 vil tape 150 millioner kroner i året.

– Gitt at det blir stang ut på alle fronter, er det vanskelig å se for seg at TV 2 kan levere det brede tilbudet de har i dag, med nyheter, sport og underholdning. Det er alvorlig, men det er lite som tilsier at TV 2s eksistensgrunnlag er direkte truet.