Nekter kommunen å bruke penger på kantstopp

22 millioner kroner er satt av til å oppgradere 55 kollektivholdeplasser. De får ikke kommunen bruke på flere kantstopp.