Hun synes det er fryktelig at saken er så omfattende. At hele 14 unge mennesker har politianmeldt lignende trusler.

– Saken om Cecilie Andersens datter er veldig trist. Min oppfordring til mobberne er at de må slutte umiddelbart. Men jeg må legge til at det også er ufattelig bra at miljøet i rundt henne støtter opp, sier Jana Midelfart Hoff.

Nulltoleranse

Videre forteller Midelfart Hoff at hun som mor selv ble engstelig da hun leste saken.

– Dette tror jeg er noe alle foreldre blir når de hører om slikt. Derfor ønsker jeg å si til foreldre i Bergen at dette er noe vi tar på alvor, og det er noe vi gjør jobber for å få bukt med, sier skolebyråden.

Det er nulltoleranse for mobbing i bergensskolen, ifølge henne.

– Vi krever at alle skoler skal ha et forskningsbasert antimobbeprogram. Som for eksempel Zero eller Olweus. Samt at de følges opp, sier hun.

Et signal til mobberne

Alle skolene i Bergen har innført et slikt program, og det har de sett resultater av, ifølge skolebyråden.

Ferske tall fra Uni Research Helse, viser at skoler som har deltatt i antimobbe-programmet Olweus har hatt en betydelig nedgang av mobbing. Et og et halvt år etter programstart har det vært en nedgang på over 20 prosent i antall elever fra 4. til 7. trinn som opplever mobbing.

– Mobbing kommer alltid til å være et problem i skolen. Men ett barn som blir mobbet, er ett for mye.

Hun mener at dersom man har en bevisst og klar politikk i alle ledd vil det hjelpe.

– Det gir et klart signal om at mobbing ikke tolereres, sier hun.

Handler om respekt

Jana Midelfart Hoff tror ikke mobbing bare et problem i skolen, men at det også er et problem i samfunnet generelt.

– Foreldre er forbilder for barna, og da er det viktig å være gode forbilder. Voksne må også tenke på hva de sier om og til andre.

Tidene har forandret seg, og mye mobbing skjer i dag via internett. Ikke bare i skolegården.

– Endrer antimobbeprogrammene seg i takt med dette?

– Mobbing har kanskje forandret type, men i bunn er den alltid den samme. Man lærer selvfølgelig nettvett i skolen, men dette handler om en universell og grunnleggende respekt for medmennesker, sier Jana Midelfart Hoff.