NHO Reiseliv, den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge, sendte nylig et brev til Kontor for skjenkesaker i Bergen.

Bakgrunnen er et brev om restriksjoner på sosiale medier, kontoret sendte ut til samtlige skjenkesteder i Bergen i februar.

NHO mener Bergen tolker regelverket for strengt og unngår å fortelle om de unntakene som finnes.

– Vår oppfatning er at skjenkekontoret praktiserer og presenterer regelverket som om ingenting er lov på sosiale medier, det stemmer ikke, sier NHO reiseliv-advokat Heike Kristine Bentsen.

– Overflatisk og unyansert

Saken fortsetter under bildet

 

Hun mener at det i utgangspunktet er positivt at skjenkekontoret forsøker å klargjøre regelverket for bransjen, men at spørsmålene rundt sosiale medier burde blitt drøftet nøyere. 

I brevet fra NHO reiseliv påpeker Bentsen at informasjonen gitt fra Bergen kommune gir «en svært overflatisk sammenfatning av unntakene» og at «tolkningen er unyansert» og dermed fremstår «villedende».

Dette fordi det ikke anvises til hvordan skjenkestedene faktisk kan markedsføre arrangementer.

– Arrangementer vurderes ulikt ut fra hvilke karakter de har, det er forskjell på å reklamere for oktoberfest og å informere om et vinkurs, sier Bentsen.

På et generelt grunnlag mener hun at skjenkekontoret ikke skal begrense handlingsrommet til seriøse bedrifter mer enn nødvendig.

– Det er helt greit at regelverket følges opp og at det føres tilsyn. Men, som jurist mener jeg skjenkekontorets vurdering ikke er riktig, legger hun til.

– 20 unntak

Kontrollansvarlig Even Hasdahl Olsen ved kontor for skjenkesaker svarer følgende til kritikken fra NHO:

– I utgangspunktet er reklame for alkoholholdig drikke forbudt. Det er laget 20 unntak fra forbudet i alkoholloven som kan brukes av bevillingshavere.