Et innlegg i BA 4. mars gjør det helt nødvendig å oppklare noen åpenbare misforståelser.

Grunnen til at tilbudet for døve barn på Nattland flyttes til Sædalen er at barnehagen på Nattland er svært liten. Ni barn går der i dag, ingen av dem er hørselshemmede. Barnehagen og etaten har gjort et betydelig arbeid for å øke rekrutteringen til barnehagen de siste årene, men det har dessverre ikke ført til flere søkere.

Når en barnehage er så liten, er det vanskeligere å få til et mangfoldig og godt tilbud til barna. Få ansatte kan føre til mer ustabil bemanning gjennom dagen, og i perioder med mye sykdom er det større risiko for at barna må forholde seg til ukjente voksne i barnehagen. I en litt større barnehage får barna flere venner å leke med, og får være i et større lekemiljø.

Så er det feil det som skrives, at de ansatte på Nattland ikke skal flytte. Ansatte med spesialkompetanse innenfor tegnspråk vil bli overført til Sædalen barnehage, i tråd med våre løfter til bystyret. Dette nettopp for å sikre at Sædalen barnehage vil bli tilført nødvendig kompetanse innen tegnspråk. Det skal fortsatt være et forpliktende samarbeid mellom Nattland skole og Sædalen barnehage.

Bergen kommune skal fortsette å gi god støtte og opplæring til barn med behov for et tegnspråktilbud, og flyttingen av barnehagen svekker ikke kommunens ansvar for å verne og fremme norsk tegnspråk.

Alle døve barn i Bergen skal ivaretas på en god måte, uavhengig av om foreldrene velger nærbarnehagen, eller en spesialbarnehage for sitt barn.