Men det er ikke alltid like lett for fylkespolitikerne heller. Det hender at navnet allerede er «tatt».

Ta den nye bybanetunnelen vestover. Den går riktignok gjennom Løvstakken, men det navnet har vært opptatt siden 1968, da veitunnelen mellom Fyllingsdalen og Sentrum åpnet.

Det sikre valget

Dermed landet man på det sikre, Fyllingsdalstunnelen.

Da navnespørsmålet i 2019 var oppe til diskusjon i gamle Hordaland fylkeskommune, var ønsket et eget navn på gang/sykkeltunnelen gjennom Løvstakken. Til slutt veide totalpakken tyngst – og tunnelen, som også er rømningsvei, ble en del av Fyllingsdalstunnelen.

Nylig dukket spørsmålet om eget navn nettopp på gang/sykkel/rømningstunnelen men 2019-konklusjonen ble stående.

Da den nye bybanetunnelen under Haukeland sykehus skulle navnsettes for tre år siden, var førstevalget Haukelandstunnelen.

Men navnet var for lengst tatt av bilistene. Helt siden 1974 har bilene rullet «i kjelleren» på Sentralblokken – i Haukelandstunnelen.

Hva var vel mer naturlig enn at man til slutt landet på Årstadtunnelen – som kommer fra navnet på kongsgården Alrekstad som lå der Bybanen nå skal gjennom fjellet.

Når de gående og pedaltråkkerne snart får sin snarvei gjennom jernbanetunnelen fra 1913, er det naturlig å videreføre navnet Kronstadtunnelen.

På vei til byen har det og dukket opp en gigantisk sykkelbro i Fløen. Sikkert populær blant syklistene, når den åpner – men en torn i øyet på beboerne. Hvis den skal navnsettes, har noen foreslått «Sukkenes bro» eller «Skammen bro».

Tunnelnavn for Bybanen til Åsane er ennå ikke kommet på dagsorden. Men noen navn gir seg selv. Med tunnel inn fra Sandbrogaten og utløp langt ute i Sandviken, kommer en ikke utenom Sandvikstunnelen.

Bybanen skal overta de to Eidsvågtunellene, og da gir navnet seg selv.

En rekke ny veitunneler på E39 tas i bruk til høsten, og disse har for lengst fått sine navn – Råtunnelen, Søråstunnelen, Lyshorntunnelen og Skogafjellstunnelen. Alle med en klar geografisk tilknytning.

Merkelige navn

Verre blir det når du beveger deg litt ut i distriktet. I Ullensvang finner vi Lausasteintunnelen som byr på en viss usikkerhet å bevege seg inn i.

Og når du ruller inn i Uføretunnelen på Stord, går det kanskje noen rare tanker igjennom hodet.

I Nordland har de en tunnel som heter Trengseltunnelen. Frister kanskje ikke så mye den heller ...