Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har varslet NLA Høgskolen (NLA) om at akkrediteringen som høyskole skal revideres, ifølge en pressemelding.

Den utløsende årsaken er bekymringsmeldinger over tid knyttet til "NLAs praktisering av prinsippet om akademisk frihet, forhold som har blittavdekket gjennom mediene samt at tilgjengelig offentlig informasjon, som evalueringer i Forskningsrådet og data fra Database for høyere utdanning, har indikert lav og synkende forskningsproduksjon."

Revidering skal gjennomføres av en sakkyndig komité. I siste instans er det styret i NOKUT som fatter vedtak i saken med komiteens innstilling som grunnlag.

– NOKUT skal bidra til at samfunnet skal kunne ha tillit til kvaliteten i høyere utdanning. Derfor følger vi med på utviklingen ved universitetene og høyskolene med utgangspunkt i kvalitetskrav satt i lov og forskrifter. For å forsikre oss om at NLA fortsatt oppfyller alle krav vil vi revidere akkrediteringen høyskolen har hatt siden 2006, sier NOKUT-direktør Terje Mørland i pressemeldingen.

Mange uttrykte misnøye da et omstridt homofiliforedrag ble arrangert i lokaler lånt fra NLA i oktober. Flere ansatte sa opp i protest.