– Den totale norske produksjonen i desember 2020 vil samlet være 300.000 fat per dag lavere enn det selskapene har planlagt for. Reguleringen vil opphøre ved utgangen av året, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) onsdag kveld.

I tillegg vil produksjonsstart på flere felt forsinkes til 2021.

Sikre norske interesser

Bakgrunnen for kuttet er at koronaviruspandemien og omfattende smitteverntiltak i store deler av verden har store konsekvenser for den økonomiske aktiviteten og dermed også etterspørselen etter olje.

– Vi har tidligere sagt at vi vil vurdere et kutt i Norge dersom flere store produsentland kutter tilstrekkelig. Regjeringens beslutning om å kutte i norsk oljeproduksjon er gjort på selvstendig grunnlag og for å sikre norske interesser, sier Bru i en pressemelding.

Gassfelt unntatt

Kuttet tar utgangspunkt i en referanseproduksjon på 1.859.000 fat olje per dag. Dermed blir det en øvre grense for oljeproduksjon på norsk sokkel på 1.609.000 fat per dag i juni.

Et kutt på 134.000 fat per dag i andre halvår gir en øvre grense for gjennomsnittlig oljeproduksjon fra norsk sokkel i løpet av halvåret på 1.725.000 fat per dag.

Kuttet vil ifølge departementet fordeles på enkeltfelt og gjennomført ved at det gis reviderte produksjonstillatelser.

– Det vil medføre en begrensning i produksjonen for de oljeselskapene som har eierandeler i oljefeltene. Gassfelt er unntatt slik at kuttet vil ikke påvirke norsk gassproduksjon eller norsk gasseksport, sier Bru.