Skal vi holde fast på ordtaket skape for å dele, må det utdannes flere ingeniører frem mot 2030.

Norge vil mangle nødvendig ingeniørkompetanse inn i det grønne skiftet. Vestlandet og Norge har flere satsinger innenfor batteri-, hydrogen og havvindnæringene, blant annet store planer for nye batterifabrikker. I tillegg har Vestland Fylkeskommune planer om hydrogensamarbeid, som også omfatter Rogaland og Møre og Romsdal.

Denne type utbygginger krever kompetanse, blant annet ingeniørkompetanse.

Menon Economics kom nylig med en rapport som er urovekkende i forhold til rekruttering av ingeniører. Rapporten viser at vi innen 2030 vil mangle 6000 ingeniører innenfor næringene batteri-, hydrogen og havvind. Dette kommer i tillegg til økt behov for ingeniører fra flere andre sektorer.

Mangel på ingeniørkompetanse vil føre til at vårt konkurransefortrinn på det globale markedet blir svekket, da vi vil mangle kompetanse til å gjennomføre større industriprosjekt.

Nevnte næringer er nye næringer som er viktige for utvikling av fremtidsrettede, gode og stabile arbeidsplasser på Vestlandet.

Våre medlemstall viser at vi knapt har arbeidsledige medlemmer. Dette betyr at om vi skal løse utfordringen med fremtidige satsninger må det utdannes flere ingeniører de neste årene.

Regjeringens kutt i studieplasser og nedleggelse av bransjeprogrammer som sikrer livslang etter- og videreutdanning gjør ikke jobben lettere.

Tallene viser også at hvis vi skal nå målene og sikre kompetanse i fornybarnæringene trenger vi de kloke hodene. Nå må næringsliv og akademia gå foran og jobbe sammen for å sikre at vi satser på framtidas arbeidskraft og arbeidsplasser.

Vestlandet er med på mye av verdiskapingen i Norge og det bør vi fortsette med.

Les også

Industrien trenger mer fornybar kraft